Cambodia

MicrobeBio > Cambodia

About Us – Cambodia

Microbebio®  បានអភិវឌ្ឍនូវបច្ចេកវិទ្យាដែលមានលក្ខណៈធម្មជាតិដ៏មានឥទ្ធិពលដែលនឹងធ្វើអោយវិស័យកសិកម្មប្រសើរឡើងជាវិជ្ជមាន។ គ្រប់ផលិតផលរបស់ពួកយើងសុទ្ធតែប្រើប្រាស់នៅអតិសុខុមប្រាណតូចៗ ដែលជាសរីរាង្គមានកោសិកាតែមួយមានទំហំតូចបំផុត លុះត្រាតែមានចំនួនរាប់លានទើបអាចបំពេញគូថម្ចុលមួយបាន។ ពួកវាជាភាវៈមានជីវិតដែលកើតមុនគេនោះលើផែនដីនេះ ហើយបើគ្មានពួកវាទេ ពួកយើងក៏មិនអាចចាំ រឺក៏ដកដង្ហើមបានទេ។ នៅក្នុងដីដែលមានតុល្យភាព អតិសុខុមប្រាណទាំងនេះរស់នៅជាមួយគ្នាតាមបែបធម្មជាតិ។ ប៉ុន្តែតាមរយៈការប្រើប្រាស់ជីគីមី NPK ដែលមានលក្ខណៈចាស់គំរឹលនៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មនោះ អតិសុខុមប្រាណទាំងនេះមិនអាចអនុវត្តមុខងាររបស់វាអោយបានប្រសើរនោះទេ។

 

Microbebio® has developed powerful new and natural technologies that will positively impact the agriculture industry. All of our products use microbes, which are single-celled organisms so tiny that millions of them can be fit into the eye of a needle. They are the oldest form of life on Earth and without them we could not eat or breathe. In balanced soils, these microorganisms coexist naturally. Through overuse of traditional NPK fertilizers in traditional farming practices, these microorganisms are not able to function properly.

MicrobeBio®  ជួយធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវមុខងារទាំង៦ដូចខាងក្រោម៖

 1. ភ្ជាប់អាសូតតាមបែបជីវសាស្រ្ត៖ ចលនាការនៃការប្រមូលផ្តុំអាសូតក្នុងបរិយាកាសអោយទៅជាអាសូតសរីរាង្គ តាមរយៈអតិសុខុមប្រាណ។
 2. ការរំលាយផូស្វាត៖ ចលនការនៃការរំលាយសារធាតុផូស្វាតដែលភ្ជាប់សារធាតុផ្សេងទៀតនៅក្នុងដី ដើម្បីអាចអោយរុក្ខជាតិស្រូបវាបាន។
 3. ការប្រមូល និងបំប្លែងអោយក្លាយជាជាតិរ៉ែ៖ ចលនាការនៃការប្រមូលផ្តុំសារធាតុដូចជាអំបិល ផូស្វាត ម៉ាញ៉េស្យូម និងកាល់ស្យូមអោយទៅជាសារធាតុរ៉ែក្រោមទំរង់ដែលងាយស្រូបយកដោយរុក្ខជាតិ។
 4. ការផលិតអរម៉ូនសំរាប់រុក្ខជាតិ៖ ចលនការនៃការប្រើប្រាស់កាបូនដើម្បីផលិតជាអរម៉ូនសំរាប់អោយរុក្ខជាតិមានសុខភាពល្អ។
 5. សមត្ថភាពសាប្រូផីត៖ សាប្រូភីតជាប្រភេទភាវរស់ដែលរស់នៅលើសាកសពរុក្ខជាតិរឺសត្វស្លាប់។ ពួកវាជួយអតិសុខុមប្រាណនៅក្នុងផលិតផល MicrobeBio អោយប្រកួតប្រជែងជាមួយអតិសុខុមប្រាណដែលមានស្រាប់ក្នុងដី ដែលធ្វើអោយពួកវាអាចបំពេញមុខងារល្អដែលយើងចង់បាន។
 6. pH របស់ដី៖ ផលិតផល MicrobeBio បង្កើត pH ល្អបំផុតសំរាប់ដីទោះជាក្នុងបរិយាកាសមិនល្អយ៉ាងណាក៏ដោយ។

 

MicrobeBio® Boosts These 6 Functions:

 1. Biological Nitrogen Fixation – the process of assimilating atmospheric nitrogen into organic compounds, especially by microorganisms.
 2. Phosphate Solubilization – the process of solubilizing bound phosphate in the soil and making it available for uptake by plants.
 3. Mobilization and Mineralization – the process of mobilizing and mineralization of soil nutrients such as salt, phosphate, magnesium, and calcium into a form that is easily used by the plant.
 4. Phytohormone Production – the process of using carbon sequestration to increase healthy plant hormones.
 5. Saprophytic Competence – saprophytes live on dead or decomposing matter. They help the microbes in MicrobeBio products to compete with native soil microbes, allowing them to better perform their intended functions.
 6. Soil pH – MicrobeBio products promote optimal soil pH under extreme environmental condition.

 

បន្ថែមពីនេះ MicrobeBio អាចបង្កើតកាបូនសរីរាង្គយ៉ាងច្រើនគួរអោយកត់សំគាល់នៅក្នុងដីដើម្បីបានលទ្ធផលល្អ។ តាមពិតទៅ ផលិតផលរបស់យើងអាចបង្កើនជាតិការបូន ពី ៣០ ទៅ ៦០%។

In addition, MicrobeBio significantly increases the organic carbon in the soil for optimal results. In fact, our products can increase carbon input from 30 – 60%.

MicrobeBio គឺជាផលិតផលជំនួយដីបែបជីវសាស្រ្តដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីកាតបន្ថយភាពប្រៃរបស់ដីដែលកើតឡើងដោយបរិមាណអំបិលក្នុងដី។ ផលិតផលយើងអាចសំម្រេចការកាត់បន្ថយជាតិប្រៃរបស់ដីនេះបានដោយប្រើប្រាស់បាក់តេរី។

MicrobeBio is a biological soil conditioner that is used to reduce the effects of soil salinity, which is how much salt content is in the soil. It achieves this through the use of bacteria.

អតិសុខុមប្រាណមានមុខងារជាច្រើននៅក្នុងដី ដែលមុខងារទាំងនោះសុទ្ធតែអាចជួយដល់រុក្ខជាតិតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នា។ ឧទារហណ៍ អតិសុខុមប្រាណខ្លះអាចជួយអោយរុក្ខជាតិធន់ទ្រាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ចំនែកអតិសុខុប្រាណខ្លះជួយទប់ស្កាត់ការរីកដុះដាលរបស់បាក់តែរី រឺវីរុស។ អតិសុខុមប្រាណខ្លះជួយរុក្ខជាតិអោយធន់ទៅនឹងភាពរាំងស្ងួត រឺសត្វល្អិត ខណៈដែលអតិសុខុមប្រាណខ្លះទៀតអាចជួយរុក្ខជាតិក្នុងស្រូបសារជាតិចិញ្ចឹមដែលចាំបាច់ផ្សេងៗ។ អតិសុខុមប្រាណខ្លះទៀតបំបែកសារធាតុក្នុងដីទៅជាវីតាមីន រឺសារធាតុអសរីរាង្គដែលដំនាំងាយស្រូបយក។

Microbes perform a wide variety of tasks in the soil, all of which help plants in one way or another. For example, some enable plants to better tolerate extreme fluctuations in temperature, while others help to control the spread of bacteria and viruses. Some microbes help improve resistance to drought and pests, while others increase a plant’s ability to absorb necessary nutrients.  Some microbes even break-down other elements in the soil, allowing their vitamins and minerals to be more easily absorbed by crops.

MicrobeBio® ផ្តល់ប្រយោជន៍ដូចជា៖

 • បង្កើនទិន្នផលដំណាំអោយកាន់តែច្រើន
 • កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីគីមី
 • កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត សំលាប់ស្មៅ និងសំលាប់ផ្សិតផ្សេងៗ
 • ជួយការស្តុកទុកក្នុងដីអោយបានល្អ
 • បង្កើតលទ្ធភាពផ្លាស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុងបន្ទុកវិជ្ជមាន
 • ព្យាបាលដី ជួយអោយដីដែលខូចវិលទៅរកសភាពដើមវិញ
 • ជួយអោយដំណាំមានសុខភាពល្អប្រសើរ
 • បង្កើនល្បឿននៃការបំបែករូបធាតុសរីរាង្គ
 • បង្កើតប្រព័ន្ធឬសដែលធំរឹងមាំ និងជ្រៅជាងធម្មតា
 • បន្លែ និងផ្លែឈើមានរសជាតិឆ្ងាញ់
 • ធម្មជាតិ គ្មានជាតិពុល មិនបានមកពីការកែប្រែសែន
 • ដីកសិកម្មល្អ សត្វចិញ្ចឹមមានសុខភាពល្អ
 • បង្កើនបរិមានកាបូនក្នុងដីច្រើនគួរអោយកត់សំគាល់
 • បន្ថយសូដ្យូម និងលោហធ្ងន់ក្នុងដី

MicrobeBio® Product Benefits

 • Significantly increases crop yields
 • Reduces chemical fertilizer use
 • Reduces pesticide, herbicide, and fungicide use
 • Improves water-retention
 • Increases Cat-ion exchange capacity
 • Remediates the soil, reversing previous damage
 • Improves crop health
 • Accelerates healthy decomposition of organic matter
 • Creates larger, deeper, and better developed root systems
 • Better tasting fruits and vegetables
 • Organic, nontoxic, non-GMO
 • Healthy fields, healthy livestock
 • Significantly increases in-soil organic carbon
 • Decreases sodium and heavy metals in soil

 

Microbebio® យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការស្វែងរកដំណោះស្រាយសំរាប់បរិស្ថានដើម្បីធានាអោយបាននូវប្រព័ន្ធអេកូឡូជីដែលមានតុល្យភាពដែលជំរុញអោយរុក្ខជាតិលូតលាស់ល្អ និងមានចេរភាព។

 អតិសុខុមប្រាណជាភាវៈដែលតូចបំផុតនៅលើផែនដី តែពួកវាជាកូនសោរដ៏សំខាន់ក្នុងការរស់រៀនមានជីវិតរបស់មនុស្សលោក។

 ដូចនេះ វាគ្មានអ្វីដែលគឺអោយឆ្ងល់នោះទេដែលថា អតិសុខុមប្រាណល្អទាំងនោះចិញ្ចឹមពិភពលោកយើង។

សូមចូលរួមជាមួយ Microbebio®  ដើម្បីចិញ្ចឹមមនុស្សទូទាំងសកលលោក តាមរយៈអតិសុខុមប្រាណល្អៗរាប់លាន។

 

At Microbebio®, we understand the importance of seeking environmental solutions to create and maintain thriving eco-systems that promote healthy and sustained plant growth.

They may be some of the smallest creatures on earth, but microbes hold the biggest key to the survival of mankind.

There’s simply no doubt about it; life-giving microbes feed the world.

Join Microbebio® in feeding the world…a billion microbes at a time.

 

អត្ថប្រយោជន៍របស់អតិសុខុមប្រាណ

អតិសុខុមប្រាណជាសារពាង្គកាយឯកកោសិកាដែលជាភាវៈមានជីវិតដំបូងបំផុតនៅលើផែនដី។ អតិសុខុមប្រាណដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងបរិស្ថានទាំងមូលជាពិសេសចំពោះមនុស្ស។ ពួកវាមានសារៈសំខាន់សំរាប់ជីវិតតាមរយៈការជួសជុលដីដែលខូចហើយធ្វើអោយដំណាំបានទិន្នផលល្អនិងព្យាបាលបរិស្ថានពីការបំពុល។

សារៈប្រយោជន៍MicrobeBio®:

 • បង្កើនទិន្នផលដំណាំ
 • បង្កើនការបឺតស្រូបជីរជាតិរបស់រុក្ខជាតិ
 • បង្កើនការបឺតស្រូបជាតិទឹក
 • ធ្វើអោយឬរុក្ខជាតិធំ មាំ និងចាក់ជ្រៅជាងធម្មតា
 • បង្កើនការបញ្ចេញអរម៉ូនរុក្ខជាតិ
 • ធ្វើអោយដីកាន់តែល្អ
 • បង្កើនផលិតភាព
 • បង្កើនប្រាក់ចំនេញ

 

MICROBEBIO® LIFE-GIVING MICROBES

Microbes are single-cell microorganisms and they are the oldest form of life on earth. Microbes play an important role to the environment as a whole, and to mankind especially. They are essential to life through the restoration of problem soils, thus improving crop productivity and enhancing the bioremediation of environmental pollutants.

MicrobeBio® Benefits:

 • Increases crop yields
 • Improves nutrient uptake
 • Improves water uptake
 • Creates larger, deeper, and denser root systems
 • Induces phytohormones
 • Improves the soil health
 • Boosts productivity
 • Increases profits

 

តួនាទីរបស់ផលិតផល

MicrobeBio® ព្យាបាល និងរក្សាសុខភាព និងជីរជាតិរបស់ដី តាមរបៀបដូចខាងក្រោម:

 • បង្កើនការភ្ជាប់អាសូតជីវសាស្រ្ត
 • បង្កើនការរំលាយផូស្វាត
 • ប្រមូល និងបំប្លែងអោយក្លាយជាជាតិរ៉ែពីអាសាធាតុអាហារសំរាប់រុក្ខជាតិ
 • បង្កើនសមត្ថភាពសាប្រូផីត
 • ធ្វើអោយ pH ស្ថិតក្នុងកំរិតល្អបំផុត

 

MICROBEBIO® PRIMARY FUNCTIONS

MicrobeBio® products restore and maintain soil health and fertility in several ways:

 • Improves the biological nitrogen fixation
 • Enhances the phosphate solubilization
 • Supports the mobilization and mineralization of available nutrients for plant
 • Increases saprophytic competence.
 • Promotes optimal pH

 

MICROBEBIO® ក្នុងកសិកម្ម

 • អតិសុខុមប្រាណមានទំនាក់ទំនងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងធម្មជាតិ។ការពិតចំនួនអតិសុខុមប្រាណដែលរស់នៅក្បែរឬសរបស់រុក្ខជាតិមានច្រើនជាចំនួនរបស់វានៅក្នុងដីធម្មតា។អតិសុខុមប្រាណទាំងនោះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបំបែករូបធាតុសរីរាង្គក៏ដូចជាធានានូវការផ្តល់ជីជាតិចិញ្ចឹមដល់រុក្ខជាតិ។ដូចនេះអតិសុខុមប្រាណផលិតសមាសធាតុជាច្រើនសំរាប់ការលូតលាស់និងបង្កើនទិន្នផលដំណាំ។
 • MicrobeBio® មានផ្ទុកប្រភេទអតិសុខុមប្រាណជាង៣៥ ប្រភេទ។ អតិសុខុមប្រាណទាំងនេះត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីក្នុងមជ្ឍដ្ឋានផ្សេងៗ រាប់ចាប់ពីក្នុងព្រៃអាម៉ាសូន ទៅដល់វាលខ្សាច់ និងកំពូលភ្នំ។ការជ្រើសរើសបែបនេះគឺដើម្បីធានាអោយបានថាផលិតផលរបស់យើងអាចមានប្រសិទ្ធិភាពទោះស្ថិតក្នុងបរិយាកាសបែបណាក៏ដោយ។

 

MICROBEBIO® IN AGRICULTURE

 • Microbes have a symbiotic relationship with nature. In fact, microbes found within the rhizospheres of plants are much greater than the concentration that is found in the rest of the soil. Those microbes play a crucial role in the decomposition of organic matter, as well as maintaining and returning nutrients to their mineral forms for plant nutrient uptake. Thus, microbes efficiently produce a variety of substances to promote plant growth and increase yields.
 • MicrobeBio® products contain a combination of 35-plus species of microbes. These carefully-selected microbes are found in a variety of environments; from the Amazon jungle to deserts to mountaintops. This ensures our products will work in even the most extreme climates.

 

Microbe Bio™ ជាផលិតផលដែលមានអតិសុខុមប្រាណយកពីសមុទ្រខ្សាច់

 • ដីនៅសមុទ្រខ្សាច់មានសំនើមតិចតួចបំផុត។ ដីនៅសមុទ្រខ្សាច់ទទួលទឹកភ្លៀងតិចជាង ៩ អ៊ិញរៀងរាល់ឆ្នាំ។ នៅពេលដែលមានភ្លៀង អតិសុខុមប្រាណក្នុងសមុទ្រខ្សាច់ដែលសំងំក្នុងដីជាពិសេសនៅលើឬសរុក្ខជាតិ ត្រូវធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបំពេញការងារផ្សេងៗក្នុងការជួយអោយរុក្ខជាតិដែលវារស់នៅជាមួយអាចរស់រៀនមានជីវិត។អតិសុខុមប្រាណសមុទ្រខ្សាច់អនុវត្តមុខងាររបស់វាយ៉ាងលំបាកក្រោមមជ្ឍដ្ឋានដ៏ពិបាកបំផុតទាំងអាកាសធាតុ និងលក្ខណៈដីដែលស្ទើរតែគ្មានរូបធាតុសរីរាង្គទាល់តែសោះ។
 • ជាធម្មតាការងារដូចជាការទំនាក់ទំនងជាមួយរុក្ខជាតិដើម្បីអោយឬសរបស់វាធំរឹងមាំដើម្បីអាចរក្សាសំនើមបានច្រើនត្រូវប្រើពេលរាប់សប្តាហ៍ រឺរាប់ខែ ប៉ុន្តែនៅសមុទ្រខ្សាច់ការងារនេះត្រូវតែអនុវត្តអោយលឿនបំផុតព្រោះពេលវេលាដែលសំបូរសំណើមមានមិនច្រើននោះទេ។អតិសុខុមប្រាណត្រូវការកាបូននិងទឹកដើម្បីរស់ ដូចនេះ នៅពេលដែលមានសំណើមភ្លាម ពួកវាក៏ចាប់ផ្តើមភ្ញាក់ពីការសំងំហើយធ្វើការរបស់វា។ នៅលើតំបន់វាខ្សាច់ទាំងនេះ ការអនុវត្តកសិកម្មបែបទំនើបគឺគ្មានសកម្មភាពនោះទេ។ ដីគ្មានជីរជាតិ។ មានតែអតិសុខុមប្រាណប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើអោយដីមានជីរជាតិនៅពេលដែលអាកាសធាតុអំណោយផល។ នេះគឺជាការងាររបស់ធម្មជាតិ។

 

MICROBEBIO® PRODUCTS – DESERT MICROBE STRAINS.

 • Sustained moisture is rarely present in desert soils. In fact, most desert soils receive LESS than 9 inches of rain annually. When it does rain, the native desert microbes which lay dormant in the soil and mostly on plant roots, must work extremely fast in order to complete the various jobs that their host plant needs to survive. Desert microbes do their work in the harshest climates of our earth. Alkaline soils that contain virtually no organic matter.
 • Tasks such as communicating with the plant root to grow thicker to retain more moisture which normally take weeks or months to be completed, must be completed in record time by desert strains when moisture is present. Microorganisms need carbon and water to survive, so when moisture enters their environment they instinctively know that it is time to come out of a dormant state and get to work. In these desert regions, there are no modern-day agricultural interventions. No fertilization. There is only what the microbes can make available in that soil, if and when they get the opportunity. This is Nature at work.

 

ការពិតពី MICROBEBIO®

 • ក្នុង១ក្រាមនៃផលិតផលMicrobeBio® មានអតិសុខុមប្រាណប្រហែល ១កោដកូឡូនី។​ ចំនួននេះនឹងកើនឡើងជាលំដាប់ ព្រោះអតិសុខុមប្រាណជាសារពាង្គកាយមានជីវិត។ ជាលទ្ធផលដីនឹងសំបូរអាសូត ផូស្វាត និងជីរជាតិសំខាន់ៗដទៃទៀតដែលមានប្រយោជន៍សំរាប់រុក្ខជាតិ។
 • អតិសុខុមប្រាណទាំងអស់នេះជួយរក្សាទឹក តុល្យភាព pH កាត់បន្ថយជាតិប្រៃនៃដីនិងជួយអោយរុក្ខជាតិអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយបាក់តេរី ដង្កូវ និងសត្វល្អិតដែលបំផ្លាញដំណាំ។

 

MICROBEBIO® FACTS

 • Each gram of MicrobeBio® product contains an average of over 1 billion microbe colonies. Because microbes are living microorganisms, this number will increase exponentially. The result is soil rich in nitrogen, phosphorous, and other vital nutrients, all of which are beneficial to plants.
 • All these microbes support water retention, balance pH, reduce the salinity of the soil and help plants to naturally fight off harmful bacteria, mold, and pest destroying crops.

 

MICROBEBIO® ក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូជី & សុខភាពសង្គម

 • ផលិតផលMicrobeBio® មានផ្ទុកអតិសុខុមប្រាណធម្មជាតិដែលនឹងជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីអសរីរាង្គ (NPK) ពី៥០ ទៅ ៨០%។ការនេះមិនត្រឹមតែជួយកាត់បន្ថយចំនាយនោះទេ វាថែមទាំងអាចជួយ សង្គ្រោះគុណភាពដីទៀតផង។
 • ផលិតផលMicrobeBio® ជួយកាត់បន្ថយសារធាតុពុលក្នុងដីយ៉ាងមានប្រិទ្ធិភាព ធ្វើអោយដីកាន់តែមានជីរជាតិ។
 • ផលិតផលMicrobeBio® ជាផលិតផលសរីរាង្គ ល្អចំពោះបរិស្ថាន។ ពួកវាគ្មានជាតិពុល ហើយមានសុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ជុំវិញកុមារ មនុស្សធំ សត្វចិញ្ចឹម និងសត្វពាហនៈផ្សេងៗ។

 

MICROBEBIO® ECOSYSTEM & SOCIAL HEALTH

 • MicrobeBio® products contain natural microorganisms which will help to reduce the use of inorganic fertilizers (NPK) from 50 – 80%. Not only does this reduce costs, but it also efficiently restores and enhances the quality of soil.
 • Besides biodiversity, MicrobeBio® products effectively reduce the toxic chemical compounds remaining in the soil, thereby enhancing soil fertility.
 • MicrobeBio® products are organic and eco-friendly. They are non-toxic and are safe to use around children, adults, pets, and livestock.

 

តើអតិសុខុមប្រាណក្នុង MICROBEBIO® ដំណើរការដូចម្តេច?

 • MicrobeBio® ប្រើប្រាស់អតិសុខុមប្រាណសំរាប់ការភ្ជាប់អាសូត ប្រើប្រាស់ផូស្វាត បំបែកសមាសធាតុជីរជាតិ ហើយបំលែងវាអោយទៅជាសារធាតុក្នុងដីដែលងាយស្រូបដោយរុក្ខជាតិដូចជា​​N, P, K ដើម្បីអោយរុក្ខជាតិលូតលាស់បានល្អ។
 • ស្របពេលជាមួយគ្នាផងដែរ វាបង្កើនសកម្មភាពអតិសុខុមប្រាណដែលមានស្រាប់ និងមិនមានក្នុងដី និងជួយអោយឬសរុក្ខជាតិដុះបានធំនិងជ្រៅចូលទៅក្នុងដី។ ការនេះធ្វើអោយដំណាំលូតលាស់កាន់តែធំ និងមានសុខភាពល្អទៅបីជាស្ថតិក្នុងបរិយាកាសមិនល្អដូចជាទឹកជំនន់ គ្រោះរាំងស្ងួត រឺព្យុះភ្លៀងក៏ដោយ។

 

HOW THE MICROBES IN MICROBEBIO® WORK

 • MicrobeBio® efficiently use microbes for nitrogen fixation, phosphorus uptake, and decomposition, turning them into easy-to- absorb compounds such as N, P, K for the soil in order to improve the growth of crops.
 • Simultaneously increases the activity of available and unavailable microorganisms in the land; helps roots grow deep and wide into the soil. This allows crops to grow sturdier and healthier, even in extreme weather conditions such as drought, storm, and flood.

 

តើអតិសុខុមប្រាណក្នុង MICROBEBIO® ដំណើរការដូចម្តេច?

 • តាមពិត នៅក្នុងខ្យល់ ទឹក និងដី​ មានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនណាស់ដូចជាអាសូត និងផូស្វាត។ ប៉ុន្តែសារធាតុទាំងនេះច្រើនតែស្ថិតក្នុងទំរង់ដែលពិបាកប្រើប្រាស់ដោយរុក្ខជាតិផ្ទាល់។
 • ផលិតផល MicrobeBio® ប្រើប្រាស់អតិសុខុមប្រាណក្នុងការបំលែងសារធាតុក្នុងទំរង់ជាសម្ព័ន្ធអោយទៅជាទំរង់ដែលងាយប្រើប្រាស់បានដោយរុក្ខជាតិដូចជា N, P, K ដើម្បីអោយរុក្ខជាតិលូតលាស់​និងមានសុខភាពល្អ។ ការនេះនឹងធ្វើអោយដំណាំហុចផលខ្ពស់ ព្រមទាំងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីគីមី ហើយទទួលផលចំនេញខ្ពស់។

 

HOW THE MICROBES IN MICROBEBIO® WORK

 • In fact, there are plenty of nutrients for plants readily available in air, water and soil such as Nitrogen and Phosphate. However, they usually exist in unusable forms that are difficult for plants to utilize.
 • MicrobeBio® products use microbes to transform these bound elements into usable forms such as N, P, K for better plant growth and health. This helps to achieve higher crop yields, reduced chemical usage, and higher profits.

 

តើអតិសុខុមប្រាណក្នុង MICROBEBIO® ដំណើរការដូចម្តេច?

 • ផលិតផលMicrobeBio® ធ្វើអោយមានតុល្យភាពនៃកំរិតpH នៅក្នុងដីជាពិសេសនៅតំបន់ដែលអាកាសធាតុមិនអំណោយផលខ្លាំង។ លើសពីនេះ MicrobeBio® ជ្រៀតចូលក្នុងប្រហោងដីក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿន ព្រមទាំងជួយរក្សាសំណើម និងចរន្តទឹកក្នុងដី ដែលធ្វើអោយដីមានភាពល្អប្រសើរសំរាប់ការលូតលាស់របស់ឬសរុក្ខជាតិ។.
 • MicrobeBio® ជួយរុក្ខជាតិអោយរឹងមាំតាមបែបធម្មជាតិប្រឆាំងពពួកបាក់តេរីនិងផ្សឹត ជាពិសេសពពួកដែលបង្កជំងឺលើដំណាំម្រេច និងកាហ្វេ។

 

HOW THE MICROBES IN MICROBEBIO® WORK

 • MicrobeBio® balances pH levels in all soils and especially in extreme environmental conditions. In addition, MicrobeBio® penetrates porous ground at a higher rate, adjusts to humidity and water flow in soils, thus creating a healthy environment for the growth of roots.
 • MicrobeBio® helps plants to improve naturally resistant to harmful bacteria and fungi. Especially those found in pepper plants and coffee.

 

សារប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតរបស់ផលិតផលយើង

 • ការប្រើប្រាស់ជីអសរីរាង្គ និងជីគីមីហួសកំរិតធ្វើអោយខាតបង់ថវិកាច្រើន ហើយថែមទាំងធ្វើអោយដីខូចសឹករេចរឹល និងបំផ្លាញដំណាំថែមទៀតផង។ ជីអតិសុខុមប្រាណជួយអោយដីវិលមករកភាពដើម មានសភាពល្អតាមធម្មជាតិវិញ។ ការនេះនឹងធ្វើអោយដីអាចប្រើប្រាស់រូបធាតុសរីរាង្គប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រភពសារធាតុចិញ្ចឹមសំរាប់ការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ។
 • ពិសេសជាងនេះទៅទៀត ជីអតិសុខុមប្រាណនឹងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីគីមីពី ៥០ទៅ១០០%ចាប់តាំងពីប្រើប្រាស់ឆ្នាំដំបូង។
 • ជីអតិសុខុមប្រាណគឺជាផលិតផលសរីរាង្គ គ្មានជាតិពុល គ្មានការកែប្រែសេនេទិច ដែលធ្វើអោយវាមានសុវត្ថិភាពចំពោះប្រព័ន្ធអេកូឡូជី និងអាចជួយកសិករសម្រេចបាននូវគោលដៅរយៈពេលវែងដូចជាបន្ថយចំនាយ បង្កើនទិន្នផល និងបង្កើនប្រាក់ចំនេញអោយកាន់តែខ្ពស់។
 • ជីអតិសុខុមប្រាណអាចរកបានក្រោមទំរង់ជាទឹក រឺទំរង់ជាគ្រាប់។ ពួកវាងាយស្រួលប្រើ មានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។

 

 

OTHER PRODUCT BENEFITS

 • Overuse of inorganic or chemical fertilizers is not only expensive, but they reduce soil fertility over time, ultimately causing erosion and crop damage. MicrobeBio® brings Bio-Tech to restore soil to its natural, healthy state. This allows the soil to efficiently use all organic matter and improves the nutrient sources for the development of plants.
 • Specifically, MicrobeBio® products reduce the need of chemical fertilizers by 50-100%, in the first year alone.
 • MicrobeBio® products are organic, nontoxic and non-GMO, making them safe for the ecosystem and helps farmers to achieve long-term benefits such as lower costs, greater yields, and higher profits.
 • MicrobeBio® products are available in liquid and granular formulas. They are easy to use, efficient, and effective.

 

ការប្រៀបធៀបទូទៅ

វដ្តនៃការអនុវត្តរបស់ជីធម្មតាដែលចរាចរនៅលើទីផ្សារ

 • បច្ចុប្បន្ននេះនៅលើទីផ្សារមានជីច្រើនប្រភេទខុសៗគ្នា ដែលមានមុខងារខុសៗផងដែរ។ តារាងខាងលើបង្ហាញពីការប្រៀបធៀបរវាងជីអតិសុខុមប្រាណ និងជីដទៃទៀតដូចជា NPK, DAP, SA និងជីអ៊ុយរ៉េ។
 • តាមពិតរុក្ខជាតអាចស្រូបសារធាតុមានប្រយោជន៍បានត្រឹមពី ៣៥%ទៅ៤០%ប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការប្រើជីធម្មតាដូចជា NPK, DAP, SA និងជីអ៊ុយរ៉េជាដើមនោះ។ សារធាតុដែលនៅសល់ ៦០% ទៅ ៦៥%ទៀតត្រូវហូរទៅកន្លែងផ្សេង រឺរំហួត រឺក្លាយជាសារធាតុដែលគ្រោះថ្នាកដល់ដី។
 • បន្ថែមលើនេះ ការប្រើប្រាស់ច្រើនហួសនៃជីគីមីធ្វើអោយមានផលវិបាកជាច្រើនដូចជា៖ ដីបាត់បង់ជីរជាតិ គ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថាន និងបំពុលប្រភពទឹកជាដើម។​ ដូចនេះ ការជ្រើសប្រើជីអតិសុខុមប្រាណ នឹងជួយកសិករអោយសម្រេចគោលបំណងវែងឆ្ងាយតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសជីវ និងអតិសុខុមប្រាណ។

 

GENERAL COMPARISION

Operation cycle of fertilizers in current market

 • There are many types of fertilizers currently on the market, each with different functions. The above chart mentions the comparison between MicrobeBio® products and several types of fertilizers, such as NPK, DAP, SA and Urea.
 • In fact, the plants can only absorb 35% – 40% of useful nutrients by using conventional fertilizers such as NPK, DAP, SA, Urea, etc.. The remaining 60% – 65% of nutrients are washed away, evaporated, or become harmful agents in the soil.
 • In addition, overuse of chemical fertilizers has many adverse effects: decrease soil fertility; harm the environment; and contaminate water sources. Therefore, by choosing MicrobeBio® products, farmers will achieve long-term benefits of using our Bio-Tech and microbes.

 

ការប្រៀបធៀបទូទៅ

វដ្តនៃការអនុវត្តរបស់ជីធម្មតាដែលចរាចរនៅលើទីផ្សារ

តើអ្វីជាដំណោះស្រាយល្អបំផុត?

 • ជីអតិសុខុមប្រាណផ្ទុកទៅដោយអតិសុខុមប្រាណជាង៣៥ប្រភេទ។​ អតិសុខុមប្រាណទាំងនោះគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធដែលនឹងបង្កើនចំនួនយ៉ាងលឿនកាលណាត្រូវបានដាក់ទៅក្នុងដី ហើយនឹងអនុវត្តមុខងារតាមបែបធម្មជាតិរបស់វាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព៖
  • ធ្វើអោយស្រទាប់ដីខាងលើដំណើរការបំលែងអាសូតក្នុងខ្យល់ទៅជាអាសូតក្នុងដីដែលអាចប្រើប្រាស់បាន។ (ការភ្ជាប់អាសូត)
  • វត្តជីវិតរបស់អតិសុខុមប្រាណនិងជួយផ្តល់អាសូតនិងសារធាតុរ៉ែផ្សេងទៀតពេញ១០០%ក្នុងរយៈពេល៣ខែដំបូង (១២សប្តាហ៍)។ ចំនួនអតិសុខុមប្រាណនឹងកើនឡើងជាលំដាប់ ហើយបន្តជីវិតរបស់អតិសុខុមប្រាណរហូតដល់៦ខែ (២៤សប្តាហ៍)។
  • នៅពេលដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ទៅក្នុងដី អតិសុខុមប្រាណនឹងបង្កើនការភ្ជាប់អាសូតក្នុងដី រំលាយផូស្វាតដែលនៅជាសម្ព័ន្ធ និងបំបែកសមាសធាតុសរីរាង្គផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើជាអាហារ (N, P, K) ដែលងាយស្រូបយកដោយឬសរុក្ខជាតិ។ (ការស្រូបសារជាតិចិញ្ចឹម)
  • បង្កើនសមត្ថភាពដីក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកដោយប្រសិទ្ធិភាព និងរក្សាសំណើមក្នុងដី។

 

GENERAL COMPARISION

Operation cycle of fertilizers in current market

What would be the optimal solution?

 • MicrobeBio® products contain over 35 species of microbes. These “warrior” microbes increase exponentially once applied to the soil and will efficiently, and naturally, carry out their duties:
  • Activate surface of soil to convert the nitrogen in the air into a usable form by the soil. (Nitrogen fixation)
  • The life-cycle of microbes helps to provide 100% of nitrogen and other minerals for the first 3 months (12 weeks). The number of microbes will continue to increase exponentially and prolong microbe life up to 6 months (24 weeks)
  • Once applied to the soil, microbes unlock bound nitrogen in the soil, solubilize bound phosphate and break down other organic matters to make those nutrients available (N, P, K) for easy absorption by the plant roots. (Nutrient uptake)
  • Enhances soil’s ability to use water efficiently and maintain moisture in the soil.

 

AQUA ACTIVATOR – THE APPLICATION

 • Germination: The qualities of seeds intending to cover on 1 hectare (2.47 acres). At least dilute 100 grams MicrobeBio® Aqua Activator with 26 – 32 liters of warm non-chlorinated water in 12 – 24 hours needed. (Seeing the detail application of plants below)
 • Dilute 1 kg Aqua Activator with 260 liters of non-chlorinated water. MicrobeBio® Aqua Activator may also be used with other liquid fertilizers. This will be enough to cover 1 hectare (2.47 acres) of arable land.
 • May be used in conjunction with MicrobeBio® Soil Activator*. Mix 1 kg MicrobeBio® Aqua Activator, along with MicrobeBio® Soil Activator and 50 kg NPK, DAP, MAP, Urea, manure, or other fertilizer and 450 kg of current soil humus or compost. This mixture will make 501 kg of microbe fertilizer which will cover 1 hectare (2.47 acres) of arable land. Mixture may be split into smaller amounts, depending on the condition of arable land.

ATTENTION: THE MIXTURE MUST BE COMPOSTED FOR AT LEAST 72 HOURS PRIOR TO APPLICATION. THIS IS NECESSARY TO “ACTIVATE” THE MICROBES AND ALLOW FOR PROPER INTERACTION WITH OTHER ORGANIC COMPONENTS. THESE MICROORGANISMS WILL CONTINUE TO GROW EXPONENTIALLY ONCE APPLIED. SOIL WILL BECOME MORE FERTILE ALLOWING PLANTS TO EFFECTIVELY ABSORB ESSENTAIL NUTRIENTS.

 

 

 

 

 

 

រយៈពេលដំណើរការរបស់ជីបែបប្រពៃណីនិង MICROBEBIO®

PROCESSING TIME OF TRADITIONAL FERTILIZERS AND MICROBEBIO®

បន្ទាប់ពីដាក់ជីភ្លាម

 

FIRST APPLIED

ក្រោយដាក់ជី២សប្តាហ៍

AFTER 2 WEEKS

ក្រោយដាក់ជី១ខែ

 

AFTER 1 MONTH

 

ក្រោយដាក់ជី ១ខែនិង២សប្តាហ៍

AFTER 1 MONTH & 2 WEEKS

ក្រោយដាក់ជី២ខែ

 

AFTER 2 MONTHS

ក្រោយដាក់ជី២ខែនិង២សប្តាហ៍

AFTER 2 MONTHS & 2 WEEKS

ហេតុអ្វីការលូតលាស់របស់អតិសុខុមប្រាណនឹងជួយអោយរុក្ខជាតិដុះលូតលាស់ល្អ?

 • បង្កើនការភ្ជាប់អាសូតជីវសាស្រ្ត
 • បង្កើនការរំលាយផូស្វាត
 • ប្រមូល និងបំប្លែងអោយក្លាយជាជាតិរ៉ែពីអាសាធាតុអាហារសំរាប់រុក្ខជាតិ
 • បង្កើនសមត្ថភាពសាប្រូផីត
 • ធ្វើអោយ pH ស្ថិតក្នុងកំរិតល្អបំផុត

 

WHY THE DEVEPMENT OF MICROBES WILL BENEFIT PLANT’S GROWTH?

 • Improve the Biological Nitrogen Fixation
 • Enhance the Phosphate Solubilization
 • Support the mobilization and mineralization of available nutrients for plant
 • Provide high saprophytic competence.
 • Promote a gradient of optimal pH

ដំណាក់កាលដំបូង

 • អាសូតក្នុងខ្យល់មានប្រហែល ៣៧ពាន់ផោន (១៦ ៧៨៣គីឡូក្រាម) ដែលពួកវាស្ថិតនៅក្រោមទំរង់សាមញ្ញ រឺទំរង់ស្មុគស្មាញ។
 • អាសូតគឺជាប្រភពសារធាតុចិញ្ចឹមដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយរុក្ខជាតិអោយលូតលាស់មានសុខភាពល្អ។
 • ការភ្ជាប់អាសូតមានសារសំខាន់ណាស់សំរាប់សុខភាពរបស់រុក្ខជាតិ។ ជីអតិសុខុមប្រាណ MicrobeBio® ប្រើប្រាស់អតិសុខុមប្រាណដើម្បីបំលែងអាសូតក្នុងខ្យល់ទៅជាសារធាតុចិញ្ចឹមតាមបែបធម្មជាតិដែលអាចស្រូបយកដោយរុក្ខជាតិបាន។

 

INITIAL STAGE

 • There are about 37,000 lbs (16,783 kg) of nitrogen in the air, they either exist in single forms or complex forms.
 • Nitrogen is the important nutrient source to help plants grow healthy.
 • Nitrogen fixation is vital to plant health. MicrobeBio® products use microbes to naturally convert nitrogen in the air into nutrients that are easily absorbed plants.

 

 

 

 

ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍

 • ឬសរបស់រុក្ខជាតិខ្ចីៗ ពិបាកក្នុងការស្រូបយកជាតិផូស្វាត​ និងអាសូតដែលនៅក្នុងដី។
 • តាមរយៈវិធីសាស្រ្តបែបប្រពៃណីដោយប្រើប្រាស់ជីធម្មតា ឱកាសក្នុងការចាប់យកអាសូតក្នុងខ្យល់ទៅក្នុងដី និងការសូ្របយកអាសូតរបស់រុក្ខជាតិមានលក្ខណៈតិចតួច។ ស្របពេលគ្នាផងដែរ ចំនួនដ៏ច្រើនរបស់ផូស្វាត និងអាល់កាលីនៅក្នុងដីក៏ពិបាកក្នុងការស្រូបយកដោយរុក្ខជាតិ។ រីឯដីក៏មិនអាចស្តុកទឹកទុកក្នុងដីបាន។
  • តាមរយៈការប្រើប្រាស់ជីអតិសុខុមប្រាណ អតិសុខុមប្រាណនឹងអនុវត្តភារកិច្ចរបស់វាក្នុងការភ្ជាប់អាសូត និងរំលាយផូស្វាតដើម្បីអោយឬសរុក្ខជាតិងាយស្រូប។ លើសពីនេះដីក៏មានលទ្ធភាពស្តុកទឹកបានកាន់តែច្រើន។

 

DEVELOPMENT STAGE

 • The roots of young plants may not be strong enough to absorb part of phosphorus (P) or nitrogen (N) where their compound is placed in the soil.
 • With the traditional method of using fertilizers, the chance to capture the nitrogen in the air into the soil and the plant’s ability to absorb those nitrogen can be very little. At the same time, the large amount of phosphorus (P) or alkali (K) in the soil also difficult for the roots to absorb. The soil eventually is unable to hold water.
  • Using MicrobeBio®, the microbes will perform their tasks to enhance the nitrogen fixation and phosphate solubilization for better absorption of plant roots. Moreover, the soil improves the ability of holding water.

 

លទ្ធផលពិសោធន៍

លទ្ធផលពិសោធន៍

 

អត្ថប្រយោជន៍របស់អតិសុខុមប្រាណ

អតិសុខុមប្រាណជាសារពាង្គកាយឯកកោសិកាដែលជាភាវៈមានជីវិតដំបូងបំផុតនៅលើផែនដី។ អតិសុខុមប្រាណដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងបរិស្ថានទាំងមូលជាពិសេសចំពោះមនុស្ស។ ពួកវាមានសារៈសំខាន់សំរាប់ជីវិតតាមរយៈការជួសជុលដីដែលខូចហើយធ្វើអោយដំណាំបានទិន្នផលល្អនិងព្យាបាលបរិស្ថានពីការបំពុល។

សារៈប្រយោជន៍MicrobeBio®:

 • បង្កើនទិន្នផលដំណាំ
 • បង្កើនការបឺតស្រូបជីរជាតិរបស់រុក្ខជាតិ
 • បង្កើនការបឺតស្រូបជាតិទឹក
 • ធ្វើអោយឬរុក្ខជាតិធំ មាំ និងចាក់ជ្រៅជាងធម្មតា
 • បង្កើនការបញ្ចេញអរម៉ូនរុក្ខជាតិ
 • ធ្វើអោយដីកាន់តែល្អ
 • បង្កើនផលិតភាព
 • បង្កើនប្រាក់ចំនេញ

 

BENEFITS FROM MICROBES

Microbes are single-cell microorganisms and they are the oldest form of life on earth. Microbes play an important role to the environment as a whole, and to mankind especially. They are essential to life through the restoration of problem soils, thus improving crop productivity and enhancing the bioremediation of environmental pollutants.

MicrobeBio® Benefits:

 • Increases crop yields
 • Improves nutrient uptake
 • Improves water uptake
 • Creates larger, deeper, and denser root systems
 • Induces phytohormones
 • Improves the soil health
 • Boosts productivity
 • Increases profits

 

តួនាទីរបស់ផលិតផល

MicrobeBio® ព្យាបាល និងរក្សាសុខភាព និងជីរជាតិរបស់ដី តាមរបៀបដូចខាងក្រោម:

 • បង្កើនការភ្ជាប់អាសូតជីវសាស្រ្ត
 • បង្កើនការរំលាយផូស្វាត
 • ប្រមូល និងបំប្លែងអោយក្លាយជាជាតិរ៉ែពីអាសាធាតុអាហារសំរាប់រុក្ខជាតិ
 • បង្កើនសមត្ថភាពសាប្រូផីត
 • ធ្វើអោយ pH ស្ថិតក្នុងកំរិតល្អបំផុត

 

PRODUCTS MAIN FUNCTIONS

MicrobeBio® products restore and maintain soil health and fertility in several ways:

 • Improves the biological nitrogen fixation
 • Enhances the phosphate solubilization
 • Supports the mobilization and mineralization of available nutrients for plant
 • Increases saprophytic competence.
 • Promotes optimal pH

 

MICROBEBIO® ក្នុងកសិកម្ម

 • អតិសុខុមប្រាណមានទំនាក់ទំនងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងធម្មជាតិ។ការពិតចំនួនអតិសុខុមប្រាណដែលរស់នៅក្បែរឬសរបស់រុក្ខជាតិមានច្រើនជាចំនួនរបស់វានៅក្នុងដីធម្មតា។អតិសុខុមប្រាណទាំងនោះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបំបែករូបធាតុសរីរាង្គក៏ដូចជាធានានូវការផ្តល់ជីរជាតិចិញ្ចឹមដល់រុក្ខជាតិ។ដូចនេះអតិសុខុមប្រាណផលិតសមាសធាតុជាច្រើនសំរាប់ការលូតលាស់និងបង្កើនទិន្នផលដំណាំ។
 • MicrobeBio® មានផ្ទុកប្រភេទអតិសុខុមប្រាណជាង៣៥ ប្រភេទ។ អតិសុខុមប្រាណទាំងនេះត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីក្នុងមជ្ឍដ្ឋានផ្សេងៗ រាប់ចាប់ពីក្នុងព្រៃអាម៉ាសូន ទៅដល់វាលខ្សាច់ និងកំពូលភ្នំ។ការជ្រើសរើសបែបនេះគឺដើម្បីធានាអោយបានថាផលិតផលរបស់យើងអាចមានប្រសិទ្ធិភាពទោះស្ថិតក្នុងបរិយាកាសបែបណាក៏ដោយ។

 

MICROBEBIO® IN AGRICULTURE

 • Microbes have a symbiotic relationship with nature. In fact, microbes found within the rhizospheres of plants are much greater than the concentration that is found in the rest of the soil. Those microbes play a crucial role in the decomposition of organic matter, as well as maintaining and returning nutrients to their mineral forms for plant nutrient uptake. Thus, microbes efficiently produce a variety of substances to promote plant growth and increase yields.
 • MicrobeBio® products contain a combination of 35-plus species of microbes. These carefully-selected microbes are found in a variety of environments; from the Amazon jungle to deserts to mountaintops. This ensures our products will work in even the most extreme climates.

 

Microbe Bio™ ជាផលិតផលដែលមានអតិសុខុមប្រាណយកពីសមុទ្រខ្សាច់

 • ដីនៅសមុទ្រខ្សាច់មានសំនើមតិចតួចបំផុត។ ដីនៅសមុទ្រខ្សាច់ទទួលទឹកភ្លៀងតិចជាង ៩ អ៊ិញរៀងរាល់ឆ្នាំ។ នៅពេលដែលមានភ្លៀង អតិសុខុមប្រាណក្នុងសមុទ្រខ្សាច់ដែលសំងំក្នុងដីជាពិសេសនៅលើឬសរុក្ខជាតិ ត្រូវធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបំពេញការងារផ្សេងៗក្នុងការជួយអោយរុក្ខជាតិដែលវារស់នៅជាមួយអាចរស់រៀនមានជីវិត។អតិសុខុមប្រាណសមុទ្រខ្សាច់អនុវត្តមុខងាររបស់វាយ៉ាងលំបាកក្រោមមជ្ឍដ្ឋានដ៏ពិបាកបំផុតទាំងអាកាសធាតុ និងលក្ខណៈដីដែលស្ទើរតែគ្មានរូបធាតុសរីរាង្គទាល់តែសោះ។
 • ជាធម្មតាការងារដូចជាការទំនាក់ទំនងជាមួយរុក្ខជាតិដើម្បីអោយឬសរបស់វាធំរឹងមាំដើម្បីអាចរក្សាសំនើមបានច្រើនត្រូវប្រើពេលរាប់សប្តាហ៍ រឺរាប់ខែ ប៉ុន្តែនៅសមុទ្រខ្សាច់ការងារនេះត្រូវតែអនុវត្តអោយលឿនបំផុតព្រោះពេលវេលាដែលសំបូរសំណើមមានមិនច្រើននោះទេ។អតិសុខុមប្រាណត្រូវការកាបូននិងទឹកដើម្បីរស់ ដូចនេះ នៅពេលដែលមានសំណើមភ្លាម ពួកវាក៏ចាប់ផ្តើមភ្ញាក់ពីការសំងំហើយធ្វើការរបស់វា។ នៅលើតំបន់វាខ្សាច់ទាំងនេះ ការអនុវត្តកសិកម្មបែបទំនើបគឺគ្មានសកម្មភាពនោះទេ។ ដីគ្មានជីរជាតិ។ មានតែអតិសុខុមប្រាណប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើអោយដីមានជីរជាតិនៅពេលដែលអាកាសធាតុអំណោយផល។ នេះគឺជាការងាររបស់ធម្មជាតិ។

 

MicrobeBio® PRODUCTS CONTAINS DESERT MICROBE STRAINS.

 • Sustained moisture is rarely present in desert soils. In fact, most desert soils receive LESS than 9 inches of rain annually. When it does rain, the native desert microbes which lay dormant in the soil and mostly on plant roots, must work extremely fast in order to complete the various jobs that their host plant needs to survive. Desert microbes do their work in the harshest climates of our earth. Alkaline soils that contain virtually no organic matter.
 • Tasks such as communicating with the plant root to grow thicker to retain more moisture which normally take weeks or months to be completed, must be completed in record time by desert strains when moisture is present. Microorganisms need carbon and water to survive, so when moisture enters their environment they instinctively know that it is time to come out of a dormant state and get to work. In these desert regions, there are no modern-day agricultural interventions. No fertilization. There is only what the microbes can make available in that soil, if and when they get the opportunity. This is Nature at work.

ការពិតពី MICROBEBIO®

 • ក្នុង១ក្រាមនៃផលិតផលMicrobeBio® មានអតិសុខុមប្រាណប្រហែល ១កោដកូឡូនី។​ ចំនួននេះនឹងកើនឡើងជាលំដាប់ ព្រោះអតិសុខុមប្រាណជាសារពាង្គកាយមានជីវិត។ ជាលទ្ធផលដីនឹងសំបូរអាសូត ផូស្វាត និងជីរជាតិសំខាន់ៗដទៃទៀតដែលមានប្រយោជន៍សំរាប់រុក្ខជាតិ។
 • អតិសុខុមប្រាណទាំងអស់នេះជួយរក្សាទឹក តុល្យភាព pH កាត់បន្ថយជាតិប្រៃនៃដីនិងជួយអោយរុក្ខជាតិអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយបាក់តេរី ដង្កូវ និងសត្វល្អិតដែលបំផ្លាញដំណាំ។

 

MICROBEBIO® FACTS

 • Each gram of MicrobeBio® product contains an average of over 1 billion microbe colonies. Because microbes are living microorganisms, this number will increase exponentially. The result is soil rich in nitrogen, phosphorous, and other vital nutrients, all of which are beneficial to plants.
 • All these microbes support water retention, balance pH, reduce the salinity of the soil and help plants to naturally fight off harmful bacteria, mold, and pest destroying crops.

 

MICROBEBIO® ក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូជី & សុខភាពសង្គម

 • ផលិតផលMicrobeBio® មានផ្ទុកអតិសុខុមប្រាណធម្មជាតិដែលនឹងជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីអសរីរាង្គ (NPK) ពី៥០ ទៅ ៨០%។ការនេះមិនត្រឹមតែជួយកាត់បន្ថយចំនាយនោះទេ វាថែមទាំងអាចជួយ សង្គ្រោះគុណភាពដីទៀតផង។
 • ផលិតផលMicrobeBio® ជួយកាត់បន្ថយសារធាតុពុលក្នុងដីយ៉ាងមានប្រិទ្ធិភាព ធ្វើអោយដីកាន់តែមានជីរជាតិ។
 • ផលិតផលMicrobeBio® ជាផលិតផលសរីរាង្គ ល្អចំពោះបរិស្ថាន។ ពួកវាគ្មានជាតិពុល ហើយមានសុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ជុំវិញកុមារ មនុស្សធំ សត្វចិញ្ចឹម និងសត្វពាហនៈផ្សេងៗ។

 

MICROBEBIO® IN ECOSYSTEM & SOCIAL HEALTH

 • MicrobeBio® products contain natural microorganisms which will help to reduce the use of inorganic fertilizers (NPK) from 50 – 80%. Not only does this reduce costs, but it also efficiently restores and enhances the quality of soil.
 • Besides biodiversity, MicrobeBio® products effectively reduce the toxic chemical compounds remaining in the soil, thereby enhancing soil fertility.
 • MicrobeBio® products are organic and eco-friendly. They are non-toxic and are safe to use around children, adults, pets, and livestock.

 

តើអតិសុខុមប្រាណក្នុង MICROBEBIO® ដំណើរការដូចម្តេច?

 • MicrobeBio® ប្រើប្រាស់អតិសុខុមប្រាណសំរាប់ការភ្ជាប់អាសូត ប្រើប្រាស់ផូស្វាត បំបែកសមាសធាតុជីរជាតិ ហើយបំលែងវាអោយទៅជាសារធាតុក្នុងដីដែលងាយស្រូបដោយរុក្ខជាតិដូចជា​​N, P, K ដើម្បីអោយរុក្ខជាតិលូតលាស់បានល្អ។
 • ស្របពេលជាមួយគ្នាផងដែរ វាបង្កើនសកម្មភាពអតិសុខុមប្រាណដែលមានស្រាប់ និងមិនមានក្នុងដី និងជួយអោយឬសរុក្ខជាតិដុះបានធំនិងជ្រៅចូលទៅក្នុងដី។ ការនេះធ្វើអោយដំណាំលូតលាស់កាន់តែធំ និងមានសុខភាពល្អទៅបីជាស្ថតិក្នុងបរិយាកាសមិនល្អដូចជាទឹកជំនន់ គ្រោះរាំងស្ងួត រឺព្យុះភ្លៀងក៏ដោយ។

 

HOW MICROORGANISM IN MICROBEBIO® WORK

 • MicrobeBio® efficiently use microbes for nitrogen fixation, phosphorus uptake, and decomposition, turning them into easy-to- absorb compounds such as N, P, K for the soil in order to improve the growth of crops.
 • Simultaneously increases the activity of available and unavailable microorganisms in the land; helps roots grow deep and wide into the soil. This allows crops to grow sturdier and healthier, even in extreme weather conditions such as drought, storm, and flood.

 

តើអតិសុខុមប្រាណក្នុង MICROBEBIO® ដំណើរការដូចម្តេច?

 • តាមពិត នៅក្នុងខ្យល់ ទឹក និងដី​ មានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនណាស់ដូចជាអាសូត និងផូស្វាត។ ប៉ុន្តែសារធាតុទាំងនេះច្រើនតែស្ថិតក្នុងទំរង់ដែលពិបាកប្រើប្រាស់ដោយរុក្ខជាតិផ្ទាល់។
 • ផលិតផល MicrobeBio® ប្រើប្រាស់អតិសុខុមប្រាណក្នុងការបំលែងសារធាតុក្នុងទំរង់ជាសម្ព័ន្ធអោយទៅជាទំរង់ដែលងាយប្រើប្រាស់បានដោយរុក្ខជាតិដូចជា N, P, K ដើម្បីអោយរុក្ខជាតិលូតលាស់​និងមានសុខភាពល្អ។ ការនេះនឹងធ្វើអោយដំណាំហុចផលខ្ពស់ ព្រមទាំងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីគីមី ហើយទទួលផលចំនេញខ្ពស់។

 

HOW MICROORGANISM IN MICROBEBIO® WORK

 • In fact, there are plenty of nutrients for plants readily available in air, water and soil such as Nitrogen and Phosphate. However, they usually exist in unusable forms that are difficult for plants to utilize.
 • MicrobeBio® products use microbes to transform these bound elements into usable forms such as N, P, K for better plant growth and health. This helps to achieve higher crop yields, reduced chemical usage, and higher profits.

 

តើអតិសុខុមប្រាណក្នុង MICROBEBIO® ដំណើរការដូចម្តេច?

 • ផលិតផលMicrobeBio® ធ្វើអោយមានតុល្យភាពនៃកំរិតpH នៅក្នុងដីជាពិសេសនៅតំបន់ដែលអាកាសធាតុមិនអំណោយផលខ្លាំង។ លើសពីនេះ MicrobeBio® ជ្រៀតចូលក្នុងប្រហោងដីក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿន ព្រមទាំងជួយរក្សាសំណើម និងចរន្តទឹកក្នុងដី ដែលធ្វើអោយដីមានភាពល្អប្រសើរសំរាប់ការលូតលាស់របស់ឬសរុក្ខជាតិ។.
 • MicrobeBio® ជួយរុក្ខជាតិអោយរឹងមាំតាមបែបធម្មជាតិប្រឆាំងពពួកបាក់តេរីនិងផ្សឹត ជាពិសេសពពួកដែលបង្កជំងឺលើដំណាំម្រេច និងកាហ្វេ។

 

HOW MICROORGANISM IN MICROBEBIO® WORK

 • MicrobeBio® balances pH levels in all soils and especially in extreme environmental conditions. In addition, MicrobeBio® penetrates porous ground at a higher rate, adjusts to humidity and water flow in soils, thus creating a healthy environment for the growth of roots.
 • MicrobeBio® helps plants to improve naturally resistant to harmful bacteria and fungi. Especially those found in pepper plants and coffee.

 

សារប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតរបស់ផលិតផលយើង

 • ការប្រើប្រាស់ជីអសរីរាង្គ និងជីគីមីហួសកំរិតធ្វើអោយខាតបង់ថវិកាច្រើន ហើយថែមទាំងធ្វើអោយដីខូចសឹករេចរឹល និងបំផ្លាញដំណាំថែមទៀតផង។ ជីអតិសុខុមប្រាណជួយអោយដីវិលមករកភាពដើម មានសភាពល្អតាមធម្មជាតិវិញ។ ការនេះនឹងធ្វើអោយដីអាចប្រើប្រាស់រូបធាតុសរីរាង្គប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រភពសារធាតុចិញ្ចឹមសំរាប់ការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ។
 • ពិសេសជាងនេះទៅទៀត ជីអតិសុខុមប្រាណនឹងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីគីមីពី ៥០ទៅ១០០%ចាប់តាំងពីប្រើប្រាស់ឆ្នាំដំបូង។
 • ជីអតិសុខុមប្រាណគឺជាផលិតផលសរីរាង្គ គ្មានជាតិពុល គ្មានការកែប្រែសេនេទិច ដែលធ្វើអោយវាមានសុវត្ថិភាពចំពោះប្រព័ន្ធអេកូឡូជី និងអាចជួយកសិករសម្រេចបាននូវគោលដៅរយៈពេលវែងដូចជាបន្ថយចំនាយ បង្កើនទិន្នផល និងបង្កើនប្រាក់ចំនេញអោយកាន់តែខ្ពស់។
 • ជីអតិសុខុមប្រាណអាចរកបានក្រោមទំរង់ជាទឹក រឺទំរង់ជាគ្រាប់។ ពួកវាងាយស្រួលប្រើ មានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។

 

OTHER PRODUCTS BENEFITS

 • Overuse of inorganic or chemical fertilizers is not only expensive, but they reduce soil fertility over time, ultimately causing erosion and crop damage. MicrobeBio® brings Bio-Tech to restore soil to its natural, healthy state. This allows the soil to efficiently use all organic matter and improves the nutrient sources for the development of plants.
 • Specifically, MicrobeBio® products reduce the need of chemical fertilizers by 50-100%, in the first year alone.
 • MicrobeBio® products are organic, nontoxic and non-GMO, making them safe for the ecosystem and helps farmers to achieve long-term benefits such as lower costs, greater yields, and higher profits.
 • MicrobeBio® products are available in liquid and granular formulas. They are easy to use, efficient, and effective.

ការប្រៀបធៀបទូទៅ

វដ្តនៃការអនុវត្តរបស់ជីធម្មតាដែលចរាចរនៅលើទីផ្សារ

 • បច្ចុប្បន្ននេះនៅលើទីផ្សារមានជីច្រើនប្រភេទខុសៗគ្នា ដែលមានមុខងារខុសៗផងដែរ។ តារាងខាងលើបង្ហាញពីការប្រៀបធៀបរវាងជីអតិសុខុមប្រាណ និងជីដទៃទៀតដូចជា NPK, DAP, SA និងជីអ៊ុយរ៉េ។
 • តាមពិតរុក្ខជាតអាចស្រូបសារធាតុមានប្រយោជន៍បានត្រឹមពី ៣៥%ទៅ៤០%ប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការប្រើជីធម្មតាដូចជា NPK, DAP, SA និងជីអ៊ុយរ៉េជាដើមនោះ។ សារធាតុដែលនៅសល់ ៦០% ទៅ ៦៥%ទៀតត្រូវហូរទៅកន្លែងផ្សេង រឺរំហួត រឺក្លាយជាសារធាតុដែលគ្រោះថ្នាកដល់ដី។
 • បន្ថែមលើនេះ ការប្រើប្រាស់ច្រើនហួសនៃជីគីមីធ្វើអោយមានផលវិបាកជាច្រើនដូចជា៖ ដីបាត់បង់ជីរជាតិ គ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថាន និងបំពុលប្រភពទឹកជាដើម។​ ដូចនេះ ការជ្រើសប្រើជីអតិសុខុមប្រាណ នឹងជួយកសិករអោយសម្រេចគោលបំណងវែងឆ្ងាយតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសជីវ និងអតិសុខុមប្រាណ។

 

GENERAL COMPARISION

Operation Cycle of fertilizers in current market

 • There are many types of fertilizers currently on the market, each with different functions. The above chart mentions the comparison between MicrobeBio® products and several types of fertilizers, such as NPK, DAP, SA and Urea.
 • In fact, the plants can only absorb 35% – 40% of useful nutrients by using conventional fertilizers such as NPK, DAP, SA, Urea, etc.. The remaining 60% – 65% of nutrients are washed away, evaporated, or become harmful agents in the soil.
 • In addition, overuse of chemical fertilizers has many adverse effects: decrease soil fertility; harm the environment; and contaminate water sources. Therefore, by choosing MicrobeBio® products, farmers will achieve long-term benefits of using our Bio-Tech and microbes.

 

ការប្រៀបធៀបទូទៅ

វដ្តនៃការអនុវត្តរបស់ជីធម្មតាដែលចរាចរនៅលើទីផ្សារ

តើអ្វីជាដំណោះស្រាយល្អបំផុត?

 • ជីអតិសុខុមប្រាណផ្ទុកទៅដោយអតិសុខុមប្រាណជាង៣៥ប្រភេទ។​ អតិសុខុមប្រាណទាំងនោះគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធដែលនឹងបង្កើនចំនួនយ៉ាងលឿនកាលណាត្រូវបានដាក់ទៅក្នុងដី ហើយនឹងអនុវត្តមុខងារតាមបែបធម្មជាតិរបស់វាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព៖
  • ធ្វើអោយស្រទាប់ដីខាងលើដំណើរការបំលែងអាសូតក្នុងខ្យល់ទៅជាអាសូតក្នុងដីដែលអាចប្រើប្រាស់បាន។ (ការភ្ជាប់អាសូត)
  • វត្តជីវិតរបស់អតិសុខុមប្រាណនិងជួយផ្តល់អាសូតនិងសារធាតុរ៉ែផ្សេងទៀតពេញ១០០%ក្នុងរយៈពេល៣ខែដំបូង (១២សប្តាហ៍)។ ចំនួនអតិសុខុមប្រាណនឹងកើនឡើងជាលំដាប់ ហើយបន្តជីវិតរបស់អតិសុខុមប្រាណរហូតដល់៦ខែ (២៤សប្តាហ៍)។
  • នៅពេលដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ទៅក្នុងដី អតិសុខុមប្រាណនឹងបង្កើនការភ្ជាប់អាសូតក្នុងដី រំលាយផូស្វាតដែលនៅជាសម្ព័ន្ធ និងបំបែកសមាសធាតុសរីរាង្គផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើជាអាហារ (N, P, K) ដែលងាយស្រូបយកដោយឬសរុក្ខជាតិ។ (ការស្រូបសារជាតិចិញ្ចឹម)
  • បង្កើនសមត្ថភាពដីក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកដោយប្រសិទ្ធិភាព និងរក្សាសំណើមក្នុងដី។

 

GENERAL COMPARISION

Operation Cycle of fertilizers in current market

What would be the optimal solution?

 • MicrobeBio® products contain over 35 species of microbes. These “warrior” microbes increase exponentially once applied to the soil and will efficiently, and naturally, carry out their duties:
  • Activate surface of soil to convert the nitrogen in the air into a usable form by the soil. (Nitrogen fixation)
  • The life-cycle of microbes helps to provide 100% of nitrogen and other minerals for the first 3 months (12 weeks). The number of microbes will continue to increase exponentially and prolong microbe life up to 6 months (24 weeks)
  • Once applied to the soil, microbes unlock bound nitrogen in the soil, solubilize bound phosphate and break down other organic matters to make those nutrients available (N, P, K) for easy absorption by the plant roots. (Nutrient uptake)
  • Enhances soil’s ability to use water efficiently and maintain moisture in the soil.

 

SOIL ACTIVATORការប្រើប្រាស់

លាយ MicrobeBio® Aqua Activator មួយគីឡូក្រាមជាមួយ MicrobeBio® Soil Activator ហើយនិង 50 kg នៃជី NPK, DAP, MAP, Urea, ជីលាមកសត្វ រឺជីប្រភេទផ្សេងទៀតជាមួយដីល្បាប់រឺជីកំប៉ុស 450 kg ល្បាយនេះនឹងមានទំងន់ 501 kg ជាជីអតិសុខុមប្រាណដែលអាចប្រើប្រាស់លើដី ១ហិចតា។ ល្បាយនេះអាចរំលែកសំរាប់ការប្រើប្រាស់លើដីបន្ថែមទៀត អាស្រ័យទៅតាមលក្ខខណ្ឌដី។

ប្រុងប្រយ័ត្ន៖  ល្បាយនេះត្រូវតែទុក៧២ម៉ោងសិនមុនប្រើប្រាស់ដើម្បីអោយអតិសុខុមប្រាណចាប់ផ្តើមរស់ឡើងវិញ និងមានឱកាសមានអន្តរកម្មជាមួយសមាសធាតុសរីរាង្គផ្សេងទៀត។ អតិសុខុមប្រាណទាំងនេះនឹងបន្តចែកខ្លួនឥតឈប់ឈនៅពេលដែលយកវាទៅដាក់លើដី។ ដីនឹងក្លាយជាមានជីជាតិដែលធ្វើអោយរុក្ខជាតិអាចបឺតស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមបានល្អ។

 

SOIL ACTIVATOR – THE APPLICATION

Mix 1 kg MicrobeBio® Aqua Activator, along with MicrobeBio® Soil Activator and 50 kg NPK, DAP, MAP, Urea, manure, or other fertilizer and 450 kg of current soil humus or compost. This mixture will make 501 kg of microbe fertilizer which will cover 1 hectare (2.47 acres) of arable land. Mixture may be split into smaller amounts, depending on the condition of arable land.

ATTENTION: THE MIXTURE MUST BE COMPOSTED FOR AT LEAST 72 HOURS PRIOR TO APPLICATION. THIS IS NECESSARY TO “ACTIVATE” THE MICROBES AND ALLOW FOR PROPER INTERACTION WITH OTHER ORGANIC COMPONENTS. THESE MICROORGANISMS WILL CONTINUE TO GROW EXPONENTIALLY ONCE APPLIED. SOIL WILL BECOME MORE FERTILE ALLOWING PLANTS TO EFFECTIVELY ABSORB ESSENTAIL NUTRIENTS.

 

 

រយៈពេលដំណើរការរបស់ជីបែបប្រពៃណីនិង MICROBEBIO®

PROCESSING TIME OF TRADITIONAL FERTILIZERS AND MICROBEBIO®

បន្ទាប់ពីដាក់ជីភ្លាម

FIRST APPLIED

ក្រោយដាក់ជី២សប្តាហ៍

AFTER 2 WEEKS

ក្រោយដាក់ជី១ខែ

AFTER 1 MONTH

 

ក្រោយដាក់ជី ១ខែនិង២សប្តាហ៍

AFTER 1 MONTH & 2 WEEKS

ក្រោយដាក់ជី២ខែ

AFTER 2 MONTHS

ក្រោយដាក់ជី២ខែនិង២សប្តាហ៍

 

AFTER 2 MONTHS & 2 WEEKS

 

ហេតុអ្វីការលូតលាស់របស់អតិសុខុមប្រាណនឹងជួយអោយរុក្ខជាតិដុះលូតលាស់ល្អ?

 • បង្កើនការភ្ជាប់អាសូតជីវសាស្រ្ត
 • បង្កើនការរំលាយផូស្វាត
 • ប្រមូល និងបំប្លែងអោយក្លាយជាជាតិរ៉ែពីអាសាធាតុអាហារសំរាប់រុក្ខជាតិ
 • បង្កើនសមត្ថភាពសាប្រូផីត
 • ធ្វើអោយ pH ស្ថិតក្នុងកំរិតល្អបំផុត

 

WHY THE DEVEPMENT OF MICROBES WILL BENEFIT PLANT’S GROWTH?

 • Improve the Biological Nitrogen Fixation
 • Enhance the Phosphate Solubilization
 • Support the mobilization and mineralization of available nutrients for plant
 • Provide high saprophytic competence.
 • Promote a gradient of optimal pH

 

ដំណាក់កាលដំបូង

 • អាសូតក្នុងខ្យល់មានប្រហែល ៣៧ពាន់ផោន (១៦ ៧៨៣គីឡូក្រាម) ដែលពួកវាស្ថិតនៅក្រោមទំរង់សាមញ្ញ រឺទំរង់ស្មុគស្មាញ។
 • អាសូតគឺជាប្រភពសារធាតុចិញ្ចឹមដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយរុក្ខជាតិអោយលូតលាស់មានសុខភាពល្អ។
 • ការភ្ជាប់អាសូតមានសារសំខាន់ណាស់សំរាប់សុខភាពរបស់រុក្ខជាតិ។ ជីអតិសុខុមប្រាណ MicrobeBio® ប្រើប្រាស់អតិសុខុមប្រាណដើម្បីបំលែងអាសូតក្នុងខ្យល់ទៅជាសារធាតុចិញ្ចឹមតាមបែបធម្មជាតិដែលអាចស្រូបយកដោយរុក្ខជាតិបាន។

 

INITIAL STAGE

 • There are about 37,000 lbs (16,783 kg) Nitrogen in the air, they either exist in single forms or complex forms.
 • Nitrogen is the important nutrients source that helps plants grow healthy.
 • Nitrogen fixation is vital to plant health. MicrobeBio® products use microbes to naturally convert nitrogen in the air into nutrients that are easily absorbed plants.

 

 

ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍

 • ឬសរបស់រុក្ខជាតិខ្ចីៗ ពិបាកក្នុងការស្រូបយកជាតិផូស្វាត​ និងអាសូតដែលនៅក្នុងដី។
 • តាមរយៈវិធីសាស្រ្តបែបប្រពៃណីដោយប្រើប្រាស់ជីធម្មតា ឱកាសក្នុងការចាប់យកអាសូតក្នុងខ្យល់ទៅក្នុងដី និងការសូ្របយកអាសូតរបស់រុក្ខជាតិមានលក្ខណៈតិចតួច។ ស្របពេលគ្នាផងដែរ ចំនួនដ៏ច្រើនរបស់ផូស្វាត និងអាល់កាលីនៅក្នុងដីក៏ពិបាកក្នុងការស្រូបយកដោយរុក្ខជាតិ។ រីឯដីក៏មិនអាចស្តុកទឹកទុកក្នុងដីបាន។
  • តាមរយៈការប្រើប្រាស់ជីអតិសុខុមប្រាណ អតិសុខុមប្រាណនឹងអនុវត្តភារកិច្ចរបស់វាក្នុងការភ្ជាប់អាសូត និងរំលាយផូស្វាតដើម្បីអោយឬសរុក្ខជាតិងាយស្រូប។ លើសពីនេះដីក៏មានលទ្ធភាពស្តុកទឹកបានកាន់តែច្រើន។

 

DEVELOPMENT STAGE

 • The roots of young plants may not be strong enough to absorb part of phosphorus (P) or nitrogen (N) where their compound is placed in the soil.
 • With the traditional method of using fertilizers, the chance to capture the nitrogen in the air into the soil and the plant’s ability to absorb those nitrogen can be very little. At the same time, the large amount of phosphorus (P) or alkali (K) in the soil also difficult for the roots to absorb. The soil eventually is unable to hold water.
  • Using MicrobeBio®, the microbes will perform their tasks to enhance the nitrogen fixation and phosphate solubilization for better absorption of plant roots. Moreover, the soil improves the ability of holding water.

 

 

 

 

លទ្ធផលពិសោធន៍

TEST RESULTS

MicrobeBio
BioCompost

ជីកំប៉ុសបានមកពីការបំបែកសំរាម លាមកសត្វ កាកសំណល់បៃតង កាកសំណល់ដំណាំ រឺស្រូវ​ដោយអតិសុខុមប្រាណ

Microbial decomposition of all animal manures, landfill, green wastes and crop and rice residues

BioCompost គឺជាជីដែលបានមកពីការលាយបញ្ចូលគ្នានៃអតិសុខុមប្រាណដែលជួយជំរុញល្បឿននៃការបំបែកលាមកសត្វ កាចសំណល់បៃតង ដើម្បីបង្កើតជាផលិតផលដែលគ្មានក្លិន។

BioCompost is a premier blend of high concentrate specialty microorganisms that accelerate the decomposition of all animal manures and green waste to form a stable and odor free end product

រងជីលាមកសត្វដែល

ប្រើប្រាស់ជីBioCompost

Manure windrow treated with

BioCompost

ពំនូកជីលាមកសត្វដែលប្រើប្រាស់

BioCompost

Manure static pile treated with

BioCompost

 

BioCompost បង្កើតបានជាជីជីវអតិសុខុមប្រាណដែលមានស្ថេរភាព

BioCompost forms a Stable and Valuable Microbial Biofertilizer

 

លាមកសត្វពាហនៈ

Cattle manure

លាមកសត្វមាត់

Poultry manure

លាមកសត្វជ្រូក

Pig manure

អំពៅ

Sugarcane

BioCompost មានសកម្មភាពបំបែក លាមកសត្វពាហនៈ មាន់ទា ជ្រូក កាកសំនល់រុក្ខជាតិបៃតងដូចជាអំពៅ អោយក្លាយជាជីជិវសាស្រ្ត ដែលសំបូរទ ដោយ អាសូត ផូស្វាត  ប៉ូតាស្យូម សារធាតុជីជាតិ និង អតិសុខុមប្រាណមា ប្រយោជន៍។

BioCompost actively decomposes cattle, chicken, pig and green waste like sugarcane into a

biofertilizer filled with NPK, nutrients

and beneficial microorganisms.

 

BioCompost គឺជាគ្រឹះនៃជីជីវអតិសុខុមប្រាណ

ដែលប្រកបដោយគុណតំលៃ

BioCompost is the backbone  of any stable and valuable

 Microbial Biofertilizer

លាមកជ្រូក ពាហនៈ មាន់ទា និងក្លាយជាជី និងបញ្ចេញជីជាតិព្រមទាំង អាសូត ផូស្វាត ប៉ូតាស្យូមNPK។ អំពៅ និងសំណល់រុក្ខជាតិផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានបំបែកដោយអង់ស៊ីមដែលបញ្ចេញដោយបាកតេរីដូចជា cellulose និង lignin degrading enzymes។ បាក់តេរីអាចបំបែករូបធាតុអោយក្លាយជាជីកំប៉ុសដែលមានក្លិនដូចដីធម្មតាហើយអាចប្រើប្រាស់សំរាប់ដាក់ដំណាំ។

The blend of pig, cattle and chicken manure become decomposed and will release essential nutrients and NPK.  The sugarcane and green waste material are also degraded by cellulose and lignin degrading enzymes of the bacteria.

Bacteria are able to degrade all of materials and composts into a fine and earthy smelling fertilizer that can be added to any crop field.

ផលិតផលជីជីវសាស្រ្តមានផ្ទុក:

BioFertilizer product will contain:

NPK

មីក្រូសារធាតុ (N, P, K, Ca, S, Mg)

Micronutrients (N, P, K, Ca, S, Mg)

ម៉ាក្រូសារធាតុ (Mn, B, Cu, Zn, Fe)

Macronutrients (Mn, B, Cu, Zn, Fe)

អាស៊ីតអ៊ុយមិក

Humic acid

បាក់តេរី និងផ្សិតមានប្រយោជន៍

Beneficial bacteria, fungi, yeast

ប្រើប្រាស់បានលើគ្រប់ដំណាំ ក្នុងបរិមាណ 908kg-1,816kg ក្នុងដីមួយហិចតា

Apply to all crops at 2,000 – 4,000 Lbs/hectare (908kg-1,816kg/ha).

បរិមាណរបស់BioCompost ក្នុងការធ្វើជីកំប៉ុស

BioCompost

Application Treatment Rates

 

BioCompost

Application Treatment Rates

 ជីលាមកសត្វ ជីសំណល់បៃតង ជីកាកសំណល់ផ្សេងៗ

Animal Manures, Green Waste, Landfill Waste, Compost

2-4 លីតក្នុងមួយ 0.76 ម៉ែតគូបនៃជី

2-4 liters/cubic yard of manure

កាកសំណល់ដំនាំពោត ស្រូវ សណ្តែកសៀង ចំបើង និងកាកសំណល់ដំណាំទូទៅ

Crop Residue – Corn, Rice, Soybean, Hay, Wheat, General Crop Residue

4 លីតក្នុង 1 ហិចតា

4 liters/hectare

លាយមេជីBioCompost ក្នុងបរិមាណទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រសិទ្ធិភាព

Blend BioCompost in enough water for thorough coverage

 

BioCompost

ការបាញ់មេជីកំប៉ុសទៅលើជីស្ងួត

BioCompost

Spray Application onto Dry Fertilizers

ការបាញ់ស្ព្រេយ៍មេជីអតិសុខុមប្រាណរាវទៅលើជីស្ងួត ទៅលើដី ធ្វើអោយមានការកើតឡើងនូវអតិសុខុមប្រាណដែលបំលែងជីធម្មតាទៅជាជីជីវសាស្រ្តប្រកបដោយគុណតំលៃ។

Spray application of liquid microbials onto dry fertilizers, amendments, soils and mulches provides significant microbial biodiversity and converts fertilizers into valuable biofertilizers

ការបាញ់ស្ព្រេយ៍BioCompost ទៅលើពំនូកជី

Spray application of BioCompost

onto compost piles

ការបាញ់ស្ព្រេយ៍អតិសុខុមប្រាណមានប្រយោជន៍ ទៅលើជីកំប៉ុស រឹជីធម្មតា មានភាពងាយស្រួលនិងគួរអោយទុកចិត្ត

Liquid spraying of beneficial bacteria

onto composts and fertilizers is

easy and reliable

 

ការបំបែកកាកសំណល់ដំណាំ

Crop Residue Degradation

BioCompost បង្កើនល្បឿនបំបែកកាកសំណល់ដំណាំដូចជាស្រូវពោត សណ្តែកសៀង ចំបើង ស្រូវសាលី និងស្មៅ

BioCompost accelerates the breakdown of all crop residue and stover that includes rice, corn, soybean, hay, wheat and grasses

BioCompost បំបែកកាកសំណល់ដំណាំដូចជាពោត ស្រូវ

ចំបើង និងស្មៅ

BioCompost degrades crop

residue like corn, rice, hay and grasses

ចំការពោតដែលប្រើប្រាស់BioCompost ត្រូវបានបំបែកជាង >95%

Corn field treated with BioCompost decomposed residue by >95%

 

ការបំបែកកាកសំណល់ដំណាំក្នុងចំការ

Breakdown of Field Residue

កាកសំណល់ស្រូវ ពោត ចំបើង សណ្តែកសៀង និងស្រូវសាលីបង្កបញ្ហាដល់កសិករដោយសារតែគំនររបស់វា។ គំនរកាកសំណល់ទាំងនោះខ្លះអាចធ្វើ​  អោយធ្លាយកង់យានយន្ត រឺខួចឧបករណ៍កសិកម្មទៀតផង។

Rice, Corn, Hay, Soybean and Wheat Residue cause massive problems for the grower because of the coarse and abrasive residue leftover in the field.

-Many times coarse residue will puncture holes in the tires of field equipment

BioCompost

លក្ខណៈរបស់ផលិតផល

Product Specs

សារប្រយោជន៍របស់BioCompost

BioCompost

Product Benefits

ផលប្រយោជន៍របស់ផលិតផល៖

Product Benefits

កាត់បន្ថយរយៈពេលក្នុងការបំបែករូបធាតុ

Reduces Composting Time

ធ្វើអោយកាកសំណល់ដំណាំបំបែកកាន់តែលឿន

Accelerates Crop Residue Decomposition

គ្រប់គ្រង និងលប់បំបាត់មេរោគក្នុងលាមកដូចជា Coliforms និង Salmonella

Controls and Eliminates Fecal Coliforms and Salmonella

ធ្វើអោយជីលាមកសត្វមានស្ថេរភាព ព្រមទាំងបង្កើតបានជាជីប្រកបដោយគុណតំលៃ

Stabilizes Animal Manures and Produces Valuable Biofertilizers

បន្ថយCOD

Lower COD

កាត់បន្ថយសំណល់រឹងដុំៗ

Reduce Wastewater Sludge Volume

គ្រប់គ្រងក្លិន

បន្ថយFOG

Lower FOG

បន្ថយទឹកកាកសំណល់ខាប់ៗ

Reduce Wastewater Sludge Volume

គ្រប់គ្រងឧស្ម័នស៊ុលភីតH2S

Control H2S

បន្ថយជាតិគីមី

Reduce surfactants/chemicals

 

BioCompost

ប្រសិទ្ធិភាពរបស់អតិសុខុមប្រាណ

Microbial Performance

MICROBEBIO®

Here at MicrobeBio® our manufacturer has over 25 years of experience in the research & development of biological insecticides. MicrobeBio® has developed a full line of unique and stand-alone biorational pesticides that control important pests and diseases. Our MicrobeBio®, fungicides, nematicides and herbicides are the perfect replacement to harmful chemical alternatives.

នៅរោងចក្ររបស់ MicrobeBio®  អ្នកផលិតរបស់យើងមានបទពិសោធន៍ជាង២៥ឆ្នាំនៅក្នុងផ្នែកពិសោធន៍ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលកំចាត់សត្វល្អិតបែបជីវសាស្រ្ត។ MicrobeBio®  បានបង្កើតឡើងនូវពពួកថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតបែបជីវសាស្រ្តល្អបំផុតក្នុងការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត និងជំងឺផ្សេងៗ។ ផលិតផលសំលាប់សត្វល្អិត សំលាប់ផ្សិត សំលាប់ដង្កូវ និងសំលាប់ស្មៅបែបជីវសាស្រ្តរបស់យើង គឺជាផលិតផលដ៏ល្អឥតខ្ចោះក្នុងការជំនួសផលិតផលគីមីដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់។

 

MicrobeBio® pesticides are derived from natural materials such as bacteria, plants and minerals and are relatively non-toxic to people and have few environmental side-effects. Synthetic or chemical pesticides cause damage to the environment and can persist in the environment long after they are applied. MicrobeBio® pesticides are broken down easily so they don’t stay in the environment for long which means they will cause less damage.

MicrobeBio® ជាថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតដែលបានមកពីធម្មជាតិដោយប្រើប្រាស់បាក់តេរី រុក្ខជាតិ និងសារធាតុរ៉ែ ហើយបើធៀបនឹងថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតផ្សេងទៀត វាគ្មានជាតិពុលដល់មនុស្សនិងផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានតិចតួចបំផុត។ ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតសំយោគ រឺគីមី អាចធ្វើអោយខូចបរិស្ថាន ហើយថែមទាំងស្ថិតនៅបរិយាកាសបានយូរអង្វែងថែមទៀតផង។ MicrobeBio® អាចត្រូវបានបំបែកយ៉ាងងាយស្រួល ដូច្នេះវាមិនស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសយូរទេដែលធ្វើអោយវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានតិចតួចបំផុត។

The use of chemical pesticides lower the amount of nutrients in the soil and has a negative effect on the natural microorganisms that fix nutrients. Chemical fertilizers can also lead to serious health problems such as: cancer, nervous system diseases, neurological disorders, lymphoma, asthma and more. MicrobeBio® pesticides are non-toxic and made from natural sources and provide equal or greater control then chemical pesticides without any of the negative side effects. This means they cause little to no harm to the environment and help keep soil and plants healthy instead of harming them. Healthy soil improves the natural immune systems of plants, limits the population of plant disease organisms, resists parasitic insects, and creates the ideal conditions for growth.

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតគីមីអាចបន្ថយជីជាតិក្នុងដី ហើយធ្វើអោយមានផលអវិជ្ជមានដល់អតិសុខុមប្រាណធម្មជាតិដែលមានតួនាទីធ្វើអោយមានជីជាតិ។ ថ្នាំគីមីអាចនាំអោយមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចជាកើតជំងឺមហារីក ជំងឺប្រព័ន្ធប្រសាទ ជំងឺខួរក្បាល ជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម ជំងឺហឺត និងជំងឺផ្សេងទៀតជាច្រើន។ MicrobeBio®គឺជាថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតដែលមិនមានជាតិពុល និងផលិតឡើងពីគ្រឿងផ្សំធម្មជាតិសុទ្ធសាត តែផ្តល់នូវគុណភាពដូច រឺក៏ខ្លាំងជាងថ្នាំគីមី ហើយផ្តល់ផលវិបាកយ៉ាងតិចតួចបំផុត។ នេះមានន័យថាផលិតផលរបស់យើងផ្តល់គុណវិបត្តិតិចតូច ស្ទើរតែគ្មានទៅដល់បរិស្ថាន ព្រមទាំងធ្វើអោយដីមានសុខភាពល្អ ជំនួសអោយការធ្វើអោយខូចដីដូចថ្នាំគីមី។ ដីដែលមានសុខភាពល្អ នឹងធ្វើអោយរុក្ខជាតិធន់នឹងជំងឺ កាត់បន្ថយសារពាង្គកាយបង្កជំងឺដល់រុក្ខជាតិ ធ្វើអោយរុក្ខជាតិធន់នឹងសត្វល្អិតនិងប៉ារ៉ាស៊ីត ព្រមទាំងបង្កើតបានជាមជ្ឍដ្ឋានយ៉ាងសមស្របសំរាប់ការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិទៀតផង។

 

MicrobeBio® do not require special environmental conditions of temperature and humidity to perform. They have a wide spectrum of control, do not require refrigerated storage, and have a prolonged shelf life stability. Additionally, products are formulated to adapt to current field application practices and are compatible with many synthetics including fungicides.

ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត MicrobeBio® មិនត្រូវការមជ្ឈដ្ឋានពិសេសនៃសីតុណ្ហភាព រឺសំណើមដើម្បីប្រើអោយមានប្រសិទ្ធិភាពនោះទេ។ ពួកវាមានប្រសិទ្ធិភាពទូលំទូលាយ មិនចាំបាច់ដាក់ក្នុងទូរទឹកកក និងមានអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ។ បន្ថែមលើសនេះ ផលិតផលរបស់យើងត្រូវបានផលិតឡើងអោយសមស្របសំរាប់ការប្រើប្រាស់ ងាយស្រួលសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ហើយអាចលាយជាមួយថ្នាំសំយោគផ្សេងទៀតដូចជាថ្នាំសំលាប់ផ្សឹតជាដើម។

Here at MicrobeBio® we provide a variety of biorational pesticides that are the best in the market. They provide environmentally friendly, non-toxic alternatives to out dated chemical pesticides that kill your soil and destroy your health. Keep your soil and plants healthy while protecting the environment with our great selection of biorational pesticides that will suit your every need.

នៅឯរោងចក្រ MicrobeBio® យើងផ្តល់ជូននូវថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតបែបជីវសាស្រ្តដែលល្អជាងគេនៅលើទីផ្សារ។ ផលិតផលរបស់យើងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន គ្មានហើយគ្មានជាតិពុល ធៀបទៅនឹងថ្នាំគីមីសំលាប់សត្វល្អីតហួសសម័យ ដែលផ្តល់សំលាប់ទាំងដីរបស់អ្នក និងបំផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នកទៀតផង។ ត្រូវរក្សាដីរបស់អ្នក និងដំណាំរបស់អ្នកអោយមានសុខភាពល្អតាមរយៈការប្រើប្រាស់នូវប្រភេទផ្សេងរបស់ផលិតផលថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតបែបជីវសាស្រ្តរបស់យើង ទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។

 

Bionematicides X1: is an all-natural bionematicide that contains a biotype of Purpureocillium lilacinum, selected for its capacity to control plant pathogenic nematodes, such as: Meloidogyne, Radopholus, Pratylenchus, Tylenchus, Ditylenchus, Helicotylenchus and Rotylenchus. This biotype parasitizes all reproductive stages of nematodes, especially eggs and females, causing deformations, destruction of ovaries and reducing egg fertility. Bionematicides X1 reduces nematode populations significantly protecting the root system. This protection allows the roots to grow freely and promotes the development of a healthy root system. Bionematicides X1 also encourages the reproduction of beneficial microorganisms that help restore phosphorous and nitrogen which allows roots to absorb more nutrients and create healthier plants. Bionematicides X1 contains an unequaled concentration of spores per pound of product (4 x 10^9 spores per gram) with greater than 90% viability. Bionematicides X1 does not require additional coadjuvants and its formulation protects the active ingredient from adverse conditions such as pH 2-13 and hard waters of <150 ppm, and can be stored up to a temperature of 68°F (20°C) with a one year shelf life stability.

 

Bionematicides X1 គឺជាថ្នាំជីវសាស្រ្តសំលាប់ដង្កូវមានផ្ទុកប្រភេទផ្សឹត Purpureocillium lilacinum ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសារតែសមត្ថភាពកំចាត់ដង្កូវបំផ្លាញដំណាំដូចជា៖Meloidogyne, Radopholus, Pratylenchus, Tylenchus, Ditylenchus, Helicotylenchus និង Rotylenchus។ ផ្សឹតដែលប្រើក្នុងការផលិតថ្នាំសំលាប់ដង្កូវនេះមានសមត្ថភាពបញ្ឈប់ការបង្កកំណើតរបស់ដង្កូវទៅលើពងរបស់វា និងទៅលើដង្កូវញីតាមរយៈការបំផ្លាញអូវែ និងបន្ថយភាពបង្កកំណើតរបស់ដង្កូវ។ Bionematicides X1 កាត់បន្ថយចំនួនដង្កូវយ៉ាងច្រើនគួរអោយកត់សំគាល់ហើយការពារប្រព័ន្ធឬសរបស់រុក្ខជាតិ។ ការការពារនេះនឹងជួយអោយឬសរុក្ខជាតិលូតលាស់បានល្អ បង្កើតបានជាប្រព័ន្ធឬសដែលមានសុខភាពល្អ។ Bionematicides X1 ក៏ជួយផងដែរដល់ការលូតលាស់របស់អតិសុខុមប្រាណដែលមានប្រយោជន៍ដែលជួយបង្កើតផូស្វ័រនិងអាសូតធ្វើអោយឬសរបស់រុក្ខជាតិអាចស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមបានច្រើនធ្វើអោយដើមរុក្ខជាតិមានសុខភាពល្អ។ Bionematicides X1 មានផ្ទុកស្ប៉ក្នុងចំនួន4 x 109 ស្ប៉ក្នុងមួយក្រាមដែលមានលទ្ធភាពសម្រេចបាន៩០%។ Bionematicides X1 មិនចាំបាច់សារធាតុបន្ថែម ហើយរូបមន្តរបស់វាត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីអាចថែរក្សាសារធាតុសកម្មពីលក្ខខណ្ឌមិនអំណោយផលដូចជា pH 2-13 និងភាពរឹងរបស់ទឹក <150 ppm ហើអាចត្រូវបានរក្សានូវសីតុណ្ហភាព (20°C) ដោយមាអាយុកាលប្រើប្រាស់មួយឆ្នាំ។

 

Biobontani X3: is an insecticide with a unique formulation that sticks to insects and doesn’t wash off. This ensures the insect will die once it has come into contact with the formula. Biobontani X3 can be used to treat ticks, mites and fleas on cattle, chickens, pigs. Biobontani X3 has a higher potency Pyrethrum than other competitive brands, as validated by High-Performance Liquid Chromatography testing. Biobontani X3 is also non-persistent in the environment and may be applied on day of harvest with no pre-harvest interval (“0” PHI) or annual application restrictions. Biobontani X3 is globally certified organic: compliant with USDA NOP, EU and JAS requirements. No downtime with a short 12 hour field re-entry interval (REI) after you have applied Biobontani X3 to your crops.

Biobontani X3 គឺជាថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតរូបមន្តតែមួយគត់ដែលអាចស្អិតជាប់លើសត្វល្អិត ហើយមិនងាយរបេះចេញ។ ការស្អិតនេះហើយដែលនឹងសត្វល្អិតងាប់ភ្លាមៗនៅពេលដែលវាមកប៉ះជាមួយថ្នាំ។ Biobontani X3 អាចប្រើប្រាស់ដើម្បីសំលាប់ កណ្តៀ ដង្កែ ចៃនៅលើសត្វពាហនៈ លើមាន់ លើជ្រូក។ Biobontani X3 មានផ្ទុក Pyrethrum ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពខ្លាំងជាងម៉ាកផ្សេងៗទៀត ដូចដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការធ្វើក្រូម៉ាតូក្រាហ្វីរាវកំរិតខ្ពស់ High-Performance Liquid Chromatography testing។ Biobontani X3 មិនស្ថិតនៅយូរនៅក្នុងបរិស្ថានទេ ហើយពួកវាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ទៅលើដំណាំនៅពេលប្រមូលផល ដោយមិនចាំបាច់កំនត់រយៈចន្លោះពេលមុនប្រមូលផល (“0” PHI)  រឺការរឹតបន្តឹងពេលវេលាប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំនោះទេ។ Biobontani X3 ត្រូវបានគេជាចេញវិញ្ញាប័នបត្រថ្នាក់ពិភពលោកបញ្ជាក់ថាជាផលិតផលសរីរាង្គដែលអនុលោម តម្រូវការរបស់កម្មវិធីសរីរាង្គថ្នាក់ជាតិរបស់អាមេរិក (USDA NOP) សហគមន៍អឺរ៉ុប និង បទដ្ឋានស្តង់ដារកសិកម្មជប៉ុន (JAS)។ គ្មានការខាតបង់ពេលវេលដោយសារតែរយៈពេលហាមចូលទៅក្នុងទីកសិកម្មដែលប្រើថ្នាំនេះគឹត្រឹមតែ១២ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីលោកអ្នកប្រើប្រាស់ Biobontani X3 ទៅលើដំនាំរបស់អ្នក។

Biofungicides X4: prevents and controls the colonization of harmful plant pathogens and produces its beneficial effects in several ways: Removal of pathogen binding sites by covering root surfaces; Growth Promoter/Enhancer by allowing beneficial nitrogen and phosphorous fixing bacteria to reproduce freely and by decomposing organic matter, more nutrients are absorbed by the increased plant’s root system; Production of inhibitory organic acids, enzymes and other compounds that inhibit growth of harmful fungi; and by infecting and killing the pathogenic fungi. Biofungicides X4 contains a Trichoderma viride biotype that infects and destroys important plant pathogenic fungi, such as Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Sclerotium cepivorum, Pythium ultimum and Phytophthora infestans. Biofungicides X4 is environmentally friendly and is safe on beneficial insects, birds, fish and mammals. It is biodegradable, resulting in lower exposures and avoiding potential pollution problems.

Biofungicides X4 ទប់ទល់ និងគ្រប់គ្រងមេរោគរបស់រុក្ខជាតិ ហើយអ្នកផ្តល់ផលប្រយោជន៍មួយចំនួនដូចជា៖ បំបាត់កន្លែងដែលមេរោគទំតាមរយៈការស្រោបឬសរុក្ខជាតិ; បង្កើនការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិតាមរយៈការផ្តល់អោយអតិសុខុមប្រាណដែលភ្ជាប់អាសូតនិងផូស្វាតបំបែកខ្លួនអោយបានច្រើននិងតាមរយៈការបំបែកសមាសធាតុសរីរាង្គក្នុងដី ធ្វើអោយឬសរុក្ខជាតិអាចស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមបានស្រួល; ផលិតអាស៊ីតសរីរាង្គ អង់ស៊ីម និងសមាសធាតុផ្សេងទៀតដែលរារាំងការលូតលាស់របស់ផ្សឹតដែលបំផ្លាញដំណាំ ព្រមទាំងសំលាប់ផ្សឹតដូចជា Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Sclerotium cepivorum, Pythium ultimum និង Phytophthora infestans ។ Biofungicides X4 មានផ្ទុកអតិសុខុមប្រាណឈ្មោះTrichoderma viride ដែលអាចបង្ករោគលើផ្សឹតនឹងធ្វើអោយផ្សឹតងាប់។ Biofungicides X4 គឺជាផលិតផលដែលល្អចំពោះធម្មជាតិ ហើយមានសុវត្ថិភាពចំពោះសារពាង្គកាយមានប្រយោជន៍ដូជា ត្រី សត្វថនិកសត្វ និងបក្សីជាដើម។ ផលិតផលនេះអាចរលាយទៅវិញក្នុងរយៈពេលឆាប់ ធ្វើអោយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាន។

 

Biofungicides X5: is the latest generation of biofungicidal products developed by MicrobeBio® and cannot be compared with other Bacillus subtilis based biofungicides in the market. The hydrophilic-lipophilic balance (HLB) and the ionic charges of the EC formulation, allows the active ingredient to reach its site of action, adhering to the leaf surface and plant structures which is then able to penetrate the foliar mesophyll and as a result a localized systemic action takes place. For this reason, Biofungicides X5 has greater efficacy than other similar products. Formulation allows the product to be stored at temperatures up to 30ºC (86ºF) and no special conditions for application are required. Biofungicides X5 has a wide spectrum of plant pathogens that is works against such as: Black Sigatoka (Mycosphaerella figiensis), Sheath blight of Rice (Rhizoctonia solani), Late Blight (Phytopthora infestans), Anthracnosis (Colletotrichum gloesporioides), Grey Mildew Disease (Ramularia areola), Powdery Mildew (Oidium spp.), Downy Mildew (Pernospora sparsa) and Coffee Rust (Hemileia vastatrix). Biofungicides X5 also controls bacteria, such as Ralstonia solanacearum that causes Bacterial Wilt, Burkholderia glumae causing Panicle Blight of Rice, and Black Leg produced by Erwinia carotovora.

Biofungicides X5 គឺជាផលិតផលសំលាប់ផ្សឹតជំនាន់ចុងក្រោយដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ដោយក្រុមហ៊ុនថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត Biorational ហើយល្អជាងថ្នាំសំលាប់ផ្សឹតដែលមានផ្ទុក Bacillus subtilis។ តុល្យភាពអ៊ីដ្រូភីល-លីប៉ូភីល និងសមាសធាតុអ៊ីយ៉ុងនៅក្នុងរូបមន្តរបស់យើងធ្វើអោយសារធាតុសកម្មអាចទៅដល់គោលដៅសកម្មភាព ហើយភ្ជាប់ទៅនឹងស្លឹកនិងផ្នែកផ្សេងទៀតរបស់រុក្ខជាតិធ្វើអោយវាអាចជ្រាតចូលទៅដល់ foliar mesophyll ហើយធ្វើអោយមានសកម្មភាពជាប្រព័ន្ធ។ ដោយសារហេតុនេះ ទើប Biofungicides X5 មានប្រសិទ្ធិភាពជាងផលិតផលផ្សេងទៀតដែលស្រដៀងគ្នា។ ផលិតផលរបស់យើងអាចរក្សាទុកនៅក្នងសីតុណ្ហភាពរហូតដល់ 30ºC (86ºF) ហើយមិនត្រូវការមជ្ឈដ្ឋានពិសេសអ្វីនោះទេនៅពេលប្រើប្រាស់។ Biofungicides X5 មានសកម្មភាពទូលំទូលាយប្រឆាំងមេរោគរបស់រុក្ខជាតិដូចជា៖ Black Sigatoka (Mycosphaerella figiensis), Sheath blight of Rice (Rhizoctonia solani), Late Blight (Phytopthora infestans), Anthracnosis (Colletotrichum gloesporioides), Grey Mildew Disease (Ramularia areola), Powdery Mildew (Oidium spp.), Downy Mildew (Pernospora sparsa) and Coffee Rust (Hemileia vastatrix)។  Biofungicides X5 ក៏មានសកម្មភាពទៅលើបាក់តេរីផងដែរដូចជា Ralstonia solanacearum ដែលធ្វើអោយមាន Bacterial Wilt, Burkholderia glumae ដើលបណ្តាលអោយកើត Panicle Blight of Riceនិង Black Leg ដែលកើតឡើងដោយ Erwinia carotovora។

 

BioRational X2: is an insecticide with a unique mode of action where spores infect directly through the insect’s cuticle. Spores adhere to the host which germinate and produce enzymes that attack and dissolve the cuticle, allowing the spores to penetrate the skin and grow into the insect’s body. BioRational X2 is cost effective as it controls the early stages of insects, preventing population flare-ups and the cost of rescue treatment. This prevents additional treatments and ensures the infestation dies out. These factors make BioRational X2 just as efficient if not more efficient then chemical insecticides without all the negative side effects. BioRational X2 controls a wide variety of soft-bodied insects in greenhouse, field and nursery crops such as whiteflies, thrips, aphids, psyllids, mealybugs, scarab beetles, plant bugs and weevils.

BioRational X2 គឺជាថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតដែលមានយន្តការពិសេសក្នុងការសំលាប់សត្វល្អិតដោយស្ប៉តាមរយៈការបង្ករោគលើសត្វល្អិតតាមសំបក។ ស្ប៉ភ្ជាប់ជាមួយខ្លួនសត្វល្អិត រួចបញ្ចេញសារធាតុអង់ស៊ីមដែលបំផ្លាញសំបកសត្វល្អិត បន្ទាប់មកស្ប៉ក៏ចូលទៅក្នុងខ្លួនសត្វល្អិតហើយបំបែកខ្លួននិងធ្វើអោយសត្វល្អិតងាប់។ BioRational X2 ជាថ្នាំមានប្រសិទ្ធិភាពដោយសន្សំសំចៃព្រោះវាអាចគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតតាំងពីដំណាក់កាលវាក៏កើតដំបូង ហើយការពារមិនអោយវារីករាលដាល ព្រមទាំងជួយសន្សំសំចៃថវិកាក្នុងការព្យាបាលដំណាំទៀតផង។ ការនេះជួយបញ្ជៀសនូវតម្រូវការព្យាបាល និងធានាថាសត្វល្អិតដែលបង្កជំងឺងាប់អស់។ កត្តាទាំងនេះធ្វើអោយ BioRational X2 មានប្រសិទ្ធិភាពលើស រឺដូចថ្នាំគីមីប៉ុន្តែគ្មានផលអវិជ្ជមាន។ BioRational X2 អាចគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតសំបកទន់នៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ នៅទីវាល និងនៅកន្លែងរក្សាពូជដំណាំ ដែលសត្វល្អិតទាំងនោះមានដូចជា whiteflies, thrips, aphids, psyllids, mealybugs, scarab beetles, plant bugs and weevils ។

 

BioRational X6: is a formulation developed by MicrobeBio®. The product is based on the Beauveria bassiana GHA strain and Refined Pyrethrum Extract, formulated together in an emulsifiable dispersible oil (OD) for the latest generation of biorationals for insect pest control. Lab and field test have shown that the interaction between the GHA strain and natural botanical pyrethrins is synergistic, with multiple modes of action and pest control results comparable to those obtained using chemical alternatives. This makes BioRational X6 a new tool for controlling mites, whiteflies, aphids, thrips, psyllids, mealybugs, soft scales, leafhoppers and plant hoppers, weevils, plant bugs, borers, leaf feeding insects, scarab and leaf-feeding beetles, on all types of crops, including organic farming. BioRational X6 can also be used to treat ticks, mites and fleas on cattle, chickens, pigs. The Pyrethrum in BioRational X6 is a natural insecticide and poses little hazard to humans or animals through normal exposure. BioRational X6 also has the lowest concentration of Pyrethrum content which adds to the safety of exposure. BioRational X6 does not require additional coadjutants and its formulation protects the active ingredients from adverse conditions and can be stored up to a temperature of 80°F (27°C).

BioRational X6 is គឺជារូបមន្តដែលអភិវឌ្ឍដោយ MicrobeBio®។ ផលិតផលនេះផ្ទុកពឹងផ្អែកទៅលើពពួក Beauveria bassiana GHA និងការចំរាញ់បន្សុត Pyrethrum  រួមញ្ចូលទៅក្នុងខ្លាញ់ an emulsifiable dispersible oil (OD) ដើម្បីបង្កើតបានជារូបមន្តចុងក្រោយបំផុតរបស់ biorationals ក្នុងការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត។ ការពិសោធន៍ជាក់ស្តែង និងនៅមន្ទីរពិសោធន៍បានបង្ហាញថាអន្តរកម្មរវាង GHA strain និង pyrethrins មានលក្ខណៈជំរុញគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈយន្តការមួយចំនួនក្នុងការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតដោយមិនបាច់ប្រើប្រាស់ផលិតផលគីមី។ ការនេះបានធ្វើអោយ BioRational X6 ក្លាយជាផលិតផលថ្មីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកំចាត់ mites, whiteflies, aphids, thrips, psyllids, mealybugs, soft scales, leafhoppers and plant hoppers, weevils, plant bugs, borers, សត្វល្អតិដែលស៊ីស្លឹកឈើផ្សេងៗ, scarab and leaf-feeding beetles នៅគ្រប់ប្រភេទកសិកម្មទាំងអស់រាប់បញ្ចូលទាំងកសិកម្មបែបសរីរាង្គើ។ BioRational X6 ក៏អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីព្យាបាល ticks, mites and fleas on សត្វពាហនៈ ជ្រូក មាន់ផងដែរ។សារធាតុ Pyrethrum នៅក្នុង BioRational X6 គឺជាសារធាតុកំចាត់សត្វល្អិតធម្មជាតិ ហើយផ្តល់ផលប៉ះពាល់តិចតួចបំផុតដល់មនុស្សនិងសត្វក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មតា។ BioRational X6 មានសារធាតុ Pyrethrum ក្នុងកំហាប់តិចបំផុតដែលធ្វើអោយវាកាន់តែមានសុវត្ថិភាព។ BioRational X6 មិនត្រូវការសារធាតុលាយផ្សំបន្ថែមទៀតទេ ហើយរូបមន្តធាតុផ្សំរបស់វាអាចការពារសារធាតុសកម្មពីមជ្ឈដ្ឋានមិនអំណោយផល ហើយយើងអាចទុកដាក់វានៅក្នុងសីតុណ្ហភាពរហូតដល់ (27°C)។

 

BioHerbicides X9:  is a non-selective, post emergence herbicide that quickly and effectively kills weeds, grasses, and broadleaves without causing harm to the environment. The product is designed for organic farming and all agriculture uses. BioHerbicides X9 works in cool and cloudy conditions (as low as 20oF) and is an economical alternative to hand weeding, flaming, mowing, cultivation and other natural herbicides. The active ingredient d-limonene (citrus oil) naturally strips away the waxy plant cuticle, causing it to desiccate and die. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) classifies d-Limonene as Generally Recognized As Safe (GRAS) for certain uses. Weed control microbial accelerate weed desiccation. Non-tonic can be used in areas near to people, pets and wide life. BioHerbicides X9 provides weeks of weed control on most weeds, broadleaves and grasses including: Spurge, Sow Thistle, Shepherd’s Purse, Clover, Hairy Fleabane, Crabgrass, Smooth Crabgrass, Dandelion, Whitestem Filaree, Bermuda Grass, Bindweed, Johnson Grass, Shepherds Purse and Little Mallow….

MicrobeBio® provides non-toxic solutions derived from nature for your soil, plants, the environment and yourself. Don’t continue to harm the environment by using outdated chemicals. Together we can make a commitment to help protect our health and preserve the environment for generations to come.

BioHerbicides X9: គឺជាំថ្នាំសំលាប់ស្មៅដែលអាចសំលាប់សំលាបស្មៅនិងរុក្ខជាតិតូចៗដែលគ្មានប្រយោជន៍ យ៉ាងលឿននិងមានប្រសិទ្ធិភាពដោយមិនមិនផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។ ផលិតផលនេះត្រូវបានសំរិតសំរាំងលើងសំរាប់កសិដ្ឋានដំណាំសរីរាង្គ និងសំរាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្មទាំងអស់។ BioHerbicides X9 ដំណើរការល្អនៅក្នុងកន្លែងត្រជាក់ និងមានពពកច្រើន (សីតុណ្ហភាពទាបរហូតដល់ 20oF) ហើយជាជំរើសដែលល្អបំផុតបើធៀបទៅនឹងការជំរះស្មៅ ដកស្មៅដោយដៃ និងការដុត។ សារធាតុសកម្មនៅក្នុងផលិតផលនះគឺ d-limonene (ប្រេងក្រូច) ដែលនឹងទៅធ្វើអោយបាត់សារធាតុក្រមួនដែលគ្របស្លឹក ធ្វើអោយស្លឹកស្ងួតហើយរុក្ខជាតិនោះក៏ស្លាប់ទៅ។ នាយកដ្ឋានចំនីអាហារនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិច (FDA) បានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់សារធាតុd-Limonene ថាជាសារធាតុដែលគេទទួលស្គាល់ជាទូទៅថាមានសុវត្ថិភាព (GRAS) ក្នុងការប្រើប្រាស់មួយចំនួន។ វាជាផលិតផលដែលប្រើសំរាប់គ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិតូចៗដែលគ្មានប្រយោជន៍។ វាគ្មានជាតិពុល ហើយអាចប្រើប្រាស់នៅក្បែរមនុស្សសត្វចិញ្ចឹម និងសត្វព្រៃ។ BioHerbicides X9 អាចផ្តល់ការគ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិតូចៗ និងស្មៅ ដែលគ្មានប្រយោជន៍បានរាប់សប្តាហ៍ដែលរុក្ខជាតិនិងស្មៅទាំងនោះរួមមាន: ស្មៅទឹកដោះខ្លា, Sow Thistle, Shepherd’s Purse, Clover, Hairy Fleabane, ស្មៅបែកក្បាល, Smooth Crabgrass, Dandelion, Whitestem Filaree, ស្មៅ Bermuda, វល្លិចង, ស្មៅJohnson, Shepherds Purse និង Little Mallow ជាដើម។

MicrobeBio® provides non-toxic solutions derived from nature for your soil, plants, the environment and yourself. Don’t continue to harm the environment by using outdated chemicals. Together we can make a commitment to help protect our health and preserve the environment for generations to come.

 

MicrobeBio® នាំមកជូននូវដំណោះស្រាយសំរាប់កសិកម្មដែលគ្មានជាតិពុល ហើយកើតឡើងពិធម្មជាតិក្នុងការជួយដី ដំណាំ និងបរិស្ថាន។ សូមកុំបំពុលបរិស្ថានដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតគីមីទៀតអី។ យើងទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមជួយការពារសុខភាពរបស់យើង និងរក្សាបរិស្ថានរបស់យើងអោយបានល្អដើម្បីត្រៀមសំរាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ

 

Bionematicides X1 គឺជាថ្នាំជីវសាស្រ្តសំលាប់ដង្កូវមានផ្ទុកប្រភេទផ្សឹត Purpureocillium lilacinum ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសារតែសមត្ថភាពកំចាត់ដង្កូវបំផ្លាញដំណាំដូចជា៖Meloidogyne, Radopholus, Pratylenchus, Tylenchus, Ditylenchus, Helicotylenchus និង Rotylenchus។ ផ្សឹតដែលប្រើក្នុងការផលិតថ្នាំសំលាប់ដង្កូវនេះមានសមត្ថភាពបញ្ឈប់ការបង្កកំណើតរបស់ដង្កូវទៅលើពងរបស់វា និងទៅលើដង្កូវញីតាមរយៈការបំផ្លាញអូវែ និងបន្ថយភាពបង្កកំណើតរបស់ដង្កូវ។ Bionematicides X1 កាត់បន្ថយចំនួនដង្កូវយ៉ាងច្រើនគួរអោយកត់សំគាល់ហើយការពារប្រព័ន្ធឬសរបស់រុក្ខជាតិ។ ការការពារនេះនឹងជួយអោយឬសរុក្ខជាតិលូតលាស់បានល្អ បង្កើតបានជាប្រព័ន្ធឬសដែលមានសុខភាពល្អ។ Bionematicides X1 ក៏ជួយផងដែរដល់ការលូតលាស់របស់អតិសុខុមប្រាណដែលមានប្រយោជន៍ដែលជួយបង្កើតផូស្វ័រនិងអាសូតធ្វើអោយឬសរបស់រុក្ខជាតិអាចស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមបានច្រើនធ្វើអោយដើមរុក្ខជាតិមានសុខភាពល្អ។ Bionematicides X1 មានផ្ទុកស្ប៉ក្នុងចំនួន4 x 109 ស្ប៉ក្នុងមួយក្រាមដែលមានលទ្ធភាពសម្រេចបាន៩០%។ Bionematicides X1 មិនចាំបាច់សារធាតុបន្ថែម ហើយរូបមន្តរបស់វាត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីអាចថែរក្សាសារធាតុសកម្មពីលក្ខខណ្ឌមិនអំណោយផលដូចជា pH 2-13 និងភាពរឹងរបស់ទឹក <150 ppm ហើអាចត្រូវបានរក្សានូវសីតុណ្ហភាព (20°C) ដោយមាអាយុកាលប្រើប្រាស់មួយឆ្នាំ។

 

Bionematicides X1: is an all-natural bionematicide that contains a biotype of Purpureocillium lilacinum, selected for its capacity to control plant pathogenic nematodes, such as: Meloidogyne, Radopholus, Pratylenchus, Tylenchus, Ditylenchus, Helicotylenchus and Rotylenchus. This biotype parasitizes all reproductive stages of nematodes, especially eggs and females, causing deformations, destruction of ovaries and reducing egg fertility. Bionematicides X1 reduces nematode populations significantly protecting the root system. This protection allows the roots to grow freely and promotes the development of a healthy root system. Bionematicides X1 also encourages the reproduction of beneficial microorganisms that help restore phosphorous and nitrogen which allows roots to absorb more nutrients and create healthier plants. Bionematicides X1 contains an unequaled concentration of spores per pound of product (4 x 10^9 spores per gram) with greater than 90% viability. Bionematicides X1 does not require additional coadjuvants and its formulation protects the active ingredient from adverse conditions such as pH 2-13 and hard waters of <150 ppm, and can be stored up to a temperature of 68°F (20°C) with a one year shelf life stability.

BioRational X2 គឺជាថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតដែលមានយន្តការពិសេសក្នុងការសំលាប់សត្វល្អិតដោយស្ប៉តាមរយៈការបង្ករោគលើសត្វល្អិតតាមសំបក។ ស្ប៉ភ្ជាប់ជាមួយខ្លួនសត្វល្អិត រួចបញ្ចេញសារធាតុអង់ស៊ីមដែលបំផ្លាញសំបកសត្វល្អិត បន្ទាប់មកស្ប៉ក៏ចូលទៅក្នុងខ្លួនសត្វល្អិតហើយបំបែកខ្លួននិងធ្វើអោយសត្វល្អិតងាប់។ BioRational X2 ជាថ្នាំមានប្រសិទ្ធិភាពដោយសន្សំសំចៃព្រោះវាអាចគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតតាំងពីដំណាក់កាលវាក៏កើតដំបូង ហើយការពារមិនអោយវារីករាលដាល ព្រមទាំងជួយសន្សំសំចៃថវិកាក្នុងការព្យាបាលដំណាំទៀតផង។ ការនេះជួយបញ្ជៀសនូវតម្រូវការព្យាបាល និងធានាថាសត្វល្អិតដែលបង្កជំងឺងាប់អស់។ កត្តាទាំងនេះធ្វើអោយ BioRational X2 មានប្រសិទ្ធិភាពលើស រឺដូចថ្នាំគីមីប៉ុន្តែគ្មានផលអវិជ្ជមាន។ BioRational X2 អាចគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតសំបកទន់នៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ នៅទីវាល និងនៅកន្លែងរក្សាពូជដំណាំ ដែលសត្វល្អិតទាំងនោះមានដូចជា whiteflies, thrips, aphids, psyllids, mealybugs, scarab beetles, plant bugs and weevils ។

 

BioRational X2: is an insecticide with a unique mode of action where spores infect directly through the insect’s cuticle. Spores adhere to the host which germinate and produce enzymes that attack and dissolve the cuticle, allowing the spores to penetrate the skin and grow into the insect’s body. BioRational X2 is cost effective as it controls the early stages of insects, preventing population flare-ups and the cost of rescue treatment. This prevents additional treatments and ensures the infestation dies out. These factors make BioRational X2 just as efficient if not more efficient then chemical insecticides without all the negative side effects. BioRational X2 controls a wide variety of soft-bodied insects in greenhouse, field and nursery crops such as whiteflies, thrips, aphids, psyllids, mealybugs, scarab beetles, plant bugs and weevils.


Biobontani X3
 គឺជាថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតរូបមន្តតែមួយគត់ដែលអាចស្អិតជាប់លើសត្វល្អិត ហើយមិនងាយរបេះចេញ។ ការស្អិតនេះហើយដែលនឹងសត្វល្អិតងាប់ភ្លាមៗនៅពេលដែលវាមកប៉ះជាមួយថ្នាំ។ Biobontani X3 អាចប្រើប្រាស់ដើម្បីសំលាប់ កណ្តៀ ដង្កែ ចៃនៅលើសត្វពាហនៈ លើមាន់ លើជ្រូក។ Biobontani X3 មានផ្ទុក Pyrethrum ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពខ្លាំងជាងម៉ាកផ្សេងៗទៀត ដូចដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការធ្វើក្រូម៉ាតូក្រាហ្វីរាវកំរិតខ្ពស់ High-Performance Liquid Chromatography testing។ Biobontani X3 មិនស្ថិតនៅយូរនៅក្នុងបរិស្ថានទេ ហើយពួកវាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ទៅលើដំណាំនៅពេលប្រមូលផល ដោយមិនចាំបាច់កំនត់រយៈចន្លោះពេលមុនប្រមូលផល (“0” PHI)  រឺការរឹតបន្តឹងពេលវេលាប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំនោះទេ។ Biobontani X3 ត្រូវបានគេជាចេញវិញ្ញាប័នបត្រថ្នាក់ពិភពលោកបញ្ជាក់ថាជាផលិតផលសរីរាង្គដែលអនុលោម តម្រូវការរបស់កម្មវិធីសរីរាង្គថ្នាក់ជាតិរបស់អាមេរិក (USDA NOP) សហគមន៍អឺរ៉ុប និង បទដ្ឋានស្តង់ដារកសិកម្មជប៉ុន (JAS)។ គ្មានការខាតបង់ពេលវេលដោយសារតែរយៈពេលហាមចូលទៅក្នុងទីកសិកម្មដែលប្រើថ្នាំនេះគឹត្រឹមតែ១២ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីលោកអ្នកប្រើប្រាស់ Biobontani X3 ទៅលើដំនាំរបស់អ្នក។

 

Biobontani X3: is an insecticide with a unique formulation that sticks to insects and doesn’t wash off. This ensures the insect will die once it has come into contact with the formula. Biobontani X3 can be used to treat ticks, mites and fleas on cattle, chickens, pigs. Biobontani X3 has a higher potency Pyrethrum than other competitive brands, as validated by High-Performance Liquid Chromatography testing. Biobontani X3 is also non-persistent in the environment and may be applied on day of harvest with no pre-harvest interval (“0” PHI) or annual application restrictions. Biobontani X3 is globally certified organic: compliant with USDA NOP, EU and JAS requirements. No downtime with a short 12 hour field re-entry interval (REI) after you have applied Biobontani X3 to your crops.


Biofungicides X4
 ទប់ទល់ និងគ្រប់គ្រងមេរោគរបស់រុក្ខជាតិ ហើយអ្នកផ្តល់ផលប្រយោជន៍មួយចំនួនដូចជា៖ បំបាត់កន្លែងដែលមេរោគទំតាមរយៈការស្រោបឬសរុក្ខជាតិ; បង្កើនការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិតាមរយៈការផ្តល់អោយអតិសុខុមប្រាណដែលភ្ជាប់អាសូតនិងផូស្វាតបំបែកខ្លួនអោយបានច្រើននិងតាមរយៈការបំបែកសមាសធាតុសរីរាង្គក្នុងដី ធ្វើអោយឬសរុក្ខជាតិអាចស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមបានស្រួល; ផលិតអាស៊ីតសរីរាង្គ អង់ស៊ីម និងសមាសធាតុផ្សេងទៀតដែលរារាំងការលូតលាស់របស់ផ្សឹតដែលបំផ្លាញដំណាំ ព្រមទាំងសំលាប់ផ្សឹតដូចជា Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Sclerotium cepivorum, Pythium ultimum និង Phytophthora infestans ។ Biofungicides X4 មានផ្ទុកអតិសុខុមប្រាណឈ្មោះTrichoderma viride ដែលអាចបង្ករោគលើផ្សឹតនឹងធ្វើអោយផ្សឹតងាប់។ Biofungicides X4 គឺជាផលិតផលដែលល្អចំពោះធម្មជាតិ ហើយមានសុវត្ថិភាពចំពោះសារពាង្គកាយមានប្រយោជន៍ដូជា ត្រី សត្វថនិកសត្វ និងបក្សីជាដើម។ ផលិតផលនេះអាចរលាយទៅវិញក្នុងរយៈពេលឆាប់ ធ្វើអោយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាន។

 

Biofungicides X4: prevents and controls the colonization of harmful plant pathogens and produces its beneficial effects in several ways: Removal of pathogen binding sites by covering root surfaces; Growth Promoter/Enhancer by allowing beneficial nitrogen and phosphorous fixing bacteria to reproduce freely and by decomposing organic matter, more nutrients are absorbed by the increased plant’s root system; Production of inhibitory organic acids, enzymes and other compounds that inhibit growth of harmful fungi; and by infecting and killing the pathogenic fungi. Biofungicides X4 contains a Trichoderma viride biotype that infects and destroys important plant pathogenic fungi, such as Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Sclerotium cepivorum, Pythium ultimum and Phytophthora infestans. Biofungicides X4 is environmentally friendly and is safe on beneficial insects, birds, fish and mammals. It is biodegradable, resulting in lower exposures and avoiding potential pollution problems.


Biofungicides X5
 គឺជាផលិតផលសំលាប់ផ្សឹតជំនាន់ចុងក្រោយដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ដោយក្រុមហ៊ុនថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត Biorational ហើយល្អជាងថ្នាំសំលាប់ផ្សឹតដែលមានផ្ទុក Bacillus subtilis។ តុល្យភាពអ៊ីដ្រូភីល-លីប៉ូភីល និងសមាសធាតុអ៊ីយ៉ុងនៅក្នុងរូបមន្តរបស់យើងធ្វើអោយសារធាតុសកម្មអាចទៅដល់គោលដៅសកម្មភាព ហើយភ្ជាប់ទៅនឹងស្លឹកនិងផ្នែកផ្សេងទៀតរបស់រុក្ខជាតិធ្វើអោយវាអាចជ្រាតចូលទៅដល់ foliar mesophyll ហើយធ្វើអោយមានសកម្មភាពជាប្រព័ន្ធ។ ដោយសារហេតុនេះ ទើប Biofungicides X5 មានប្រសិទ្ធិភាពជាងផលិតផលផ្សេងទៀតដែលស្រដៀងគ្នា។ ផលិតផលរបស់យើងអាចរក្សាទុកនៅក្នងសីតុណ្ហភាពរហូតដល់ 30ºC (86ºF) ហើយមិនត្រូវការមជ្ឈដ្ឋានពិសេសអ្វីនោះទេនៅពេលប្រើប្រាស់។ Biofungicides X5 មានសកម្មភាពទូលំទូលាយប្រឆាំងមេរោគរបស់រុក្ខជាតិដូចជា៖ Black Sigatoka (Mycosphaerella figiensis), Sheath blight of Rice (Rhizoctonia solani), Late Blight (Phytopthora infestans), Anthracnosis (Colletotrichum gloesporioides), Grey Mildew Disease (Ramularia areola), Powdery Mildew (Oidium spp.), Downy Mildew (Pernospora sparsa) and Coffee Rust (Hemileia vastatrix)។  Biofungicides X5 ក៏មានសកម្មភាពទៅលើបាក់តេរីផងដែរដូចជា Ralstonia solanacearum ដែលធ្វើអោយមាន Bacterial Wilt, Burkholderia glumae ដើលបណ្តាលអោយកើត Panicle Blight of Riceនិង Black Leg ដែលកើតឡើងដោយ Erwinia carotovora។

 

Biofungicides X5: is the latest generation of biofungicidal products developed by MicrobeBio® and cannot be compared with other Bacillus subtilis based biofungicides in the market. The hydrophilic-lipophilic balance (HLB) and the ionic charges of the EC formulation, allows the active ingredient to reach its site of action, adhering to the leaf surface and plant structures which is then able to penetrate the foliar mesophyll and as a result a localized systemic action takes place. For this reason, Biofungicides X5 has greater efficacy than other similar products. Formulation allows the product to be stored at temperatures up to 30ºC (86ºF) and no special conditions for application are required. Biofungicides X5 has a wide spectrum of plant pathogens that is works against such as: Black Sigatoka (Mycosphaerella figiensis), Sheath blight of Rice (Rhizoctonia solani), Late Blight (Phytopthora infestans), Anthracnosis (Colletotrichum gloesporioides), Grey Mildew Disease (Ramularia areola), Powdery Mildew (Oidium spp.), Downy Mildew (Pernospora sparsa) and Coffee Rust (Hemileia vastatrix). Biofungicides X5 also controls bacteria, such as Ralstonia solanacearum that causes Bacterial Wilt, Burkholderia glumae causing Panicle Blight of Rice, and Black Leg produced by Erwinia carotovora.

BioRational X6 is គឺជារូបមន្តដែលអភិវឌ្ឍដោយ MicrobeBio®។ ផលិតផលនេះផ្ទុកពឹងផ្អែកទៅលើពពួក Beauveria bassiana GHA និងការចំរាញ់បន្សុត Pyrethrum  រួមញ្ចូលទៅក្នុងខ្លាញ់ an emulsifiable dispersible oil (OD) ដើម្បីបង្កើតបានជារូបមន្តចុងក្រោយបំផុតរបស់ biorationals ក្នុងការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត។ ការពិសោធន៍ជាក់ស្តែង និងនៅមន្ទីរពិសោធន៍បានបង្ហាញថាអន្តរកម្មរវាង GHA strain និង pyrethrins មានលក្ខណៈជំរុញគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈយន្តការមួយចំនួនក្នុងការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតដោយមិនបាច់ប្រើប្រាស់ផលិតផលគីមី។ ការនេះបានធ្វើអោយ BioRational X6 ក្លាយជាផលិតផលថ្មីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកំចាត់ mites, whiteflies, aphids, thrips, psyllids, mealybugs, soft scales, leafhoppers and plant hoppers, weevils, plant bugs, borers, សត្វល្អតិដែលស៊ីស្លឹកឈើផ្សេងៗ, scarab and leaf-feeding beetles នៅគ្រប់ប្រភេទកសិកម្មទាំងអស់រាប់បញ្ចូលទាំងកសិកម្មបែបសរីរាង្គើ។ BioRational X6 ក៏អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីព្យាបាល ticks, mites and fleas on សត្វពាហនៈ ជ្រូក មាន់ផងដែរ។សារធាតុ Pyrethrum នៅក្នុង BioRational X6 គឺជាសារធាតុកំចាត់សត្វល្អិតធម្មជាតិ ហើយផ្តល់ផលប៉ះពាល់តិចតួចបំផុតដល់មនុស្សនិងសត្វក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មតា។ BioRational X6 មានសារធាតុ Pyrethrum ក្នុងកំហាប់តិចបំផុតដែលធ្វើអោយវាកាន់តែមានសុវត្ថិភាព។ BioRational X6 មិនត្រូវការសារធាតុលាយផ្សំបន្ថែមទៀតទេ ហើយរូបមន្តធាតុផ្សំរបស់វាអាចការពារសារធាតុសកម្មពីមជ្ឈដ្ឋានមិនអំណោយផល ហើយយើងអាចទុកដាក់វានៅក្នុងសីតុណ្ហភាពរហូតដល់ (27°C)។

 

BioRational X6: is a formulation developed by MicrobeBio®. The product is based on the Beauveria bassiana GHA strain and Refined Pyrethrum Extract, formulated together in an emulsifiable dispersible oil (OD) for the latest generation of biorationals for insect pest control. Lab and field test have shown that the interaction between the GHA strain and natural botanical pyrethrins is synergistic, with multiple modes of action and pest control results comparable to those obtained using chemical alternatives. This makes BioRational X6 a new tool for controlling mites, whiteflies, aphids, thrips, psyllids, mealybugs, soft scales, leafhoppers and plant hoppers, weevils, plant bugs, borers, leaf feeding insects, scarab and leaf-feeding beetles, on all types of crops, including organic farming. BioRational X6 can also be used to treat ticks, mites and fleas on cattle, chickens, pigs. The Pyrethrum in BioRational X6 is a natural insecticide and poses little hazard to humans or animals through normal exposure. BioRational X6 also has the lowest concentration of Pyrethrum content which adds to the safety of exposure. BioRational X6 does not require additional coadjutants and its formulation protects the active ingredients from adverse conditions and can be stored up to a temperature of 80°F (27°C).

BioHerbicides X9: គឺជាំថ្នាំសំលាប់ស្មៅដែលអាចសំលាប់សំលាបស្មៅនិងរុក្ខជាតិតូចៗដែលគ្មានប្រយោជន៍ យ៉ាងលឿននិងមានប្រសិទ្ធិភាពដោយមិនមិនផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។ ផលិតផលនេះត្រូវបានសំរិតសំរាំងលើងសំរាប់កសិដ្ឋានដំណាំសរីរាង្គ និងសំរាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្មទាំងអស់។ BioHerbicides X9 ដំណើរការល្អនៅក្នុងកន្លែងត្រជាក់ និងមានពពកច្រើន (សីតុណ្ហភាពទាបរហូតដល់ 20oF) ហើយជាជំរើសដែលល្អបំផុតបើធៀបទៅនឹងការជំរះស្មៅ ដកស្មៅដោយដៃ និងការដុត។ សារធាតុសកម្មនៅក្នុងផលិតផលនះគឺ d-limonene (ប្រេងក្រូច) ដែលនឹងទៅធ្វើអោយបាត់សារធាតុក្រមួនដែលគ្របស្លឹក ធ្វើអោយស្លឹកស្ងួតហើយរុក្ខជាតិនោះក៏ស្លាប់ទៅ។ នាយកដ្ឋានចំនីអាហារនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិច (FDA) បានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់សារធាតុd-Limonene ថាជាសារធាតុដែលគេទទួលស្គាល់ជាទូទៅថាមានសុវត្ថិភាព (GRAS) ក្នុងការប្រើប្រាស់មួយចំនួន។ វាជាផលិតផលដែលប្រើសំរាប់គ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិតូចៗដែលគ្មានប្រយោជន៍។ វាគ្មានជាតិពុល ហើយអាចប្រើប្រាស់នៅក្បែរមនុស្សសត្វចិញ្ចឹម និងសត្វព្រៃ។ BioHerbicides X9 អាចផ្តល់ការគ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិតូចៗ និងស្មៅ ដែលគ្មានប្រយោជន៍បានរាប់សប្តាហ៍ដែលរុក្ខជាតិនិងស្មៅទាំងនោះរួមមាន: ស្មៅទឹកដោះខ្លា, Sow Thistle, Shepherd’s Purse, Clover, Hairy Fleabane, ស្មៅបែកក្បាល, Smooth Crabgrass, Dandelion, Whitestem Filaree, ស្មៅ Bermuda, វល្លិចង, ស្មៅJohnson, Shepherds Purse និង Little Mallow ជាដើម។

BioHerbicides X9:  is a non-selective, post emergence herbicide that quickly and effectively kills weeds, grasses, and broadleaves without causing harm to the environment. The product is designed for organic farming and all agriculture uses. BioHerbicides X9 works in cool and cloudy conditions (as low as 20oF) and is an economical alternative to hand weeding, flaming, mowing, cultivation and other natural herbicides. The active ingredient d-limonene (citrus oil) naturally strips away the waxy plant cuticle, causing it to desiccate and die. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) classifies d-Limonene as Generally Recognized As Safe (GRAS) for certain uses. Weed control microbial accelerate weed desiccation. Non-tonic can be used in areas near to people, pets and wide life. BioHerbicides X9 provides weeks of weed control on most weeds, broadleaves and grasses including: Spurge, Sow Thistle, Shepherd’s Purse, Clover, Hairy Fleabane, Crabgrass, Smooth Crabgrass, Dandelion, Whitestem Filaree, Bermuda Grass, Bindweed, Johnson Grass, Shepherds Purse and Little Mallow….